Skip to content

AGRAIMENT PER SA FEINA BEN FETA A JOANA MARIA CAMPS

Junta Local del Partit Popular de Ciutadella

Des des Partit Popular de Ciutadella volem agrair a na Juana Mari Camps, sa feina duita a terme durant aquests darrers anys des des Govern Balear, ja sigui com a Directora General de Treball  o com a Consellera d’Educació.

Qui coneixem a na Juana Mari Camps, sabem lo feinera, responsable i menorquina que se sent. Un sentiment que ha suposat que Menorca hagi tingut un plus d’atenció per part des Govern Balear. Una actitud que amb aquest escrit sincerament volem agrair.

Són moltes ses gestions duites a terme directament per ella, en benefici de Menorca en general i de Ciutadella en particular, que difícilment hagueren estat possibles sense s’empenta i s’impuls d’ella. Creim, per tant, que és de justícia reconèixer-ho i ho volem fer de forma pública.

Només uns exemples que posen de relleu sa seva bona gestió. Difícilment haguérem pogut disfrutar d’una exposició d’alt nivell, “La llum de la nit”, amb quadres den Joan Miró, a sa Sala d’Exposicions el Roser, si sa Consellera, d’acord sempre amb es president Bauzá, no haguessin decidit que ses illes menors també existim, de que també tenim dret a poder admirar ses obres de grans artistes, com ara, en aquest cas, ses den Joan Miró.

Un altre exemple és s’aportació que es Govern balear ha compromés per es Teatre des Born. Aquesta serà una ajuda fonamental i decisiva, que rebrem tots ets ciutadellencs, i que mos permetrà, a la fi, obrir es Teatre des Born. Una ajuda que no existiria si no fos per sa decisió de na Juana Mari Camps i, ves a saber quan i com, haguérem pogut tenir en funcionament aquest teatre.

Per altra banda, avui ja és una realitat poder fer sa carrera de turisme a s’extensió de la UIB a Menorca, que era una petició que venia d’enfora. És tot un encert i una aposta clara de sa Consellera en favor des estudiants menorquins. Entenem que a una illa com Menorca, on pràcticament tots vivim des turisme, era de vital importància poder oferir aquesta carrera.

Va ser sensible a ses necessitats de millores en infraestructures a molts de centres de Balears. Si només mos centram en ses gestions fetes a Ciutadella, hem de destacar es cas des gimnàs des CEIP Pintor Torrent. Es van cercar i es van trobar es fons necessaris per dur a terme aquesta inversió, tema que era recurrent a cada legislatura, i llargament demanat i reclamat pes pares i equips directius des centre des de sa seva inauguració. Aquest gimnàs es començarà una volta s’hagi adjudicat es projecte, feina que ja s’està fent..

En es Col·legi Joan Benejam es durà a terme una actuació a sa coberta i es repararà lo que estigui més deteriorat. Es canviarà també es sistema d’electrificació i s’intentarà posar dins es mateix projecte sa climatització.

Per altra banda, es va facilitar també, per part de sa Conselleria, que s’Escola de Turisme de Menorca es traslladés a Ciutadella.

Va agafar es compromís també de llevar s’amiant, material altament perillós, a tots aquells centres educatius que encara el tenien instal·lat. Era un problema que feia anys i anys que es sabia i que ningú s’havia decidit a posar-hi remei. Avui, gràcies a s’ex consellera Juana Mari Camps, s’amiant de ses escoles serà història.

També, i per últim, no volem deixar d’agrair a na Juana Mari Camps tot s’esforç que ha posat perquè Balears tingués un model trilingüe a ses escoles. Creim que és es millor model per una educació de qualitat, moderna i europea. A pesar de ses crítiques, exagerades moltes i injustes ses més, creim que és un deure posar en valor totes aquestes coses i d’altres que en poc més d’un any ha sabut impulsar i aplicar com a consellera d’Educació des Govern de ses Illes Balears.

Juana Mari Camps, moltes gràcies per tot.


Deja un comentario

Your email address will not be published.