Skip to content

MANIFEST PEL TRANSPORT AERI

28 entitats de Menorca

Per la present, en representació de les entitats indicades, les persones sota signants

MANIFESTEN:

– Que la precària situació de l’oferta en el transport  aeri de Menorca produeix un fort impacte de negatives conseqüències per una població insular mancada de mitjans de desplaçament alternatius a la mobilitat per via aèria, i pels turistes que visiten la nostra illa. La importància de les comunicacions per al desenvolupament integral de l’illa requereix de la pressa de mesures urgents per part de l’Administració Pública.

– Que és una responsabilitat de l’Estat Espanyol la satisfacció del dret constitucional a la mobilitat de la ciutadania amb especial atenció a unes infraestructures de transport en el medi insular que han d’esser considerades com un servei públic.

– Que les greus carències de les connexions aèries insulars requereixen de la intervenció dels òrgans de representació insular i autonòmic davant el Ministeri de Foment amb l’objectiu de promoure la millora de les actuals condicions de transport denunciades als diversos estudis recents.

– Que tal com l’experiència acumulada i els estudis efectuats indiquen, l’actual sistema percentual de subvenció estatal al desplaçament de la població resident en rutes sotmeses a OSP i de lliure mercat és generador d’unes tarifes abusives  i freqüències inestables de greus efectes per a  l’accessibilitat al territori insular, i que aquest sistema només per a residents no ajuda a desenvolupar la principal activitat econòmica de l’illa de Menorca, com és l’activitat turística i afecta negativament al  desenvolupament de la resta dels sectors productius.

– Que la inestabilitat de les condicions de l’oferta de transport entre Menorca i els aeroports de Barcelona, València, Madrid, Bilbao i altres ciutats espanyoles, justifica l’aplicació dels mecanismes de protecció de les rutes aèries regionals establertes per la legislació de la Unió Europea.

– Que, en conseqüència, es considera que la reactivació econòmica de la societat menorquina demana l’adopció de mesures polítiques com l’eliminació de l’actual sistema de subvenció percentual  per al desplaçament de la població resident i la substitució per un nou règim d’aportació estatal basat en l’aplicació de tarifes màximes i universals  amb imports i freqüències que corresponguin a un servei d’interès general per a les connexions entre Menorca i els aeroports de Palma de Mallorca, Madrid, Barcelona, Bilbao i València, així com altres mesures d’estímul que facilitin l’arribada d’avions  fora dels mesos tradicionals per tal que  Menorca sigui un destí turístic tot l’any.

 

A la ciutat de Maó, 8 de Agosto del 2014


Deja un comentario

Your email address will not be published.