Skip to content

Camí d’en Kane, mitges veritats i mitges mentides

Xec Pallicer Alles

Camí d’en Kane, mitges veritats i mitges mentides

Hi ha coses que jo tenc mal d’entendre. Jo sempre he sentit a dir, i també ho diuen els llibres d’història de Menorca, que elCamí d’en Kane era un camí públic. Segons diuen aquests llibres el governador anglès Richard Kane var fer comprar els terrenys i va fer construir aquest camí amb doblers que els mateixos menorquins tenien estalviats per altres intencions, ell va fer que els invertissin per aconseguir tenir aquesta nova via. Diuen que els menorquins del moment no hi venien d’acord amb aquest nou camí i que van estàmolt de temps a utilitzar-lo de forma habitual.

Passat el temps es va construir la nova carretera general, cosa que va fer que alguns trams del Camí d’en Kane es deixassin d’utilitzar i es va anar abandonant, els arbres, la vegetació i els propietaris es van encarregar de tancar-lo de forma definitiva, com va passar pel terme de Ferreries.

Ara que hi ha moviment popular de gent que volem recuperar aquest històric camí per Ferreries ens trobam que ni a les bones ni a les males ens deixen aconseguir aquest just propòsit, ens enreden amb mitges mentides i mitges veritats.

Segons diversos documents que tenen, tant l’ajuntament com elConsell Insular de Menorca, aquests diuen que el Camí d’en Kane és públic però sembla que no s’atreveixen a fer obrir els trams que encara estan tancats.

No s’entén com l’ajuntament de Ferreries tengui: “L’inventari de proteccio del patrimoni historic” que diu:

Procedent de terres de Caloritx(Es Mercadal) entra en el terme de Ferreries per terres de Santa Rita, passa davant les cases de Sa Terra Roja i de Sant Patrici abans de seguir pel camí de Binimoti, deixant al sud les muntanyes de S’Enclusa. Just al nord d’es Puig des Tripol s’ajunta amb el Camí de Santa Àgueda i poc després del portell de Binissuès pren en línia recta cap el terme de Ciutadella, sense haver tocat per res l’actual carretera general. No seria difícil recuperar aquet interesant camí tot i que en algun tram les matesel tapen totalmenti en altres passa vora les parets de tanques que es conreuen.

Dades jurídiques: Camí Públic.Firmat per la secretària del consell i de l’ajuntament .

D’altra banda també trobam aquest altre document de l’“Inventari dels Camins des Terme de Ferreries ” que diu que elCamí d’en Kane és d’ús públic. Ara però ens trobam que no podem passar, i pitjor encara, si demanes a l’ajuntament i al conseller de mobilitat, senyor Alejandre, perquè no podem passar pel tram de Binimoti, per exemple, et diuen que açò no està clar, que no és segur, que açò ho ha de dir un jutge, que aquests documents que ells tenen no són prou contundents jurídicament, que els van fer per fer polit… jo demanaria un poc de seriositat, si aquets documents són prou rigorosos, històrics, jurídics facin el favor d’obrirja els trams delCamí d’en Kane que encara estan tancats, i sinófacin retirar aquests documents i demostrin de qualque manera la privacitat d’alguns trams del Camí d’en Kane (cosa que no s’entendria de cap de les maneres ja que el Camí d’en Kane es va fer per anar de Maó a Ciutadella)

 

 

Xec Pallicer Alles


Deja un comentario

Your email address will not be published.