El casc antic i les terraces interiors a Ciutadella. El treball conjunt com a garantia de futur – menorca al día
Skip to content

El casc antic i les terraces interiors a Ciutadella. El treball conjunt com a garantia de futur

Noemí Camps Villalonga (regidora del PSOE)- Joana Gomila Lluch (regidora PSM-Més per Menorca)

El PSOE i el PSM- Més per Menorca han presentat una moció conjunta al ple de l’ajuntament de Ciutadella, que s’ha aprovat per unanimitat, en el sentit de crear una comissió de treball en la qual hi participin els vesins i els sectors productius del casc antic per iniciar un procés de debat per analitzar i atracar postures i arribar, si és possible, al consens necessari davant una possible modificació del pla especial del nucli antic per tal de possibilitar l’ús de bar-restaurant en les terrasses dels patis interiors. Així com accelerar el màxim possible la revisió del pla especial, en la qual la participació ciutadana ha de ser un dels seus puntals .

El nucli històric de Ciutadella és un espai econòmic de primer ordre pel municipi, on hi tenen un paper destacat tant el sector comercial com el de restauració i en el qual s’hi va implementant el d’allotjament amb l’obertura d’alguns hotels. Aquesta activitat econòmica és especialment necessària donada la dinamització que comporta i pel valor afegit que suposa pels nostres visitants i també pels residents.

Així mateix, el nucli històric no pot esdevenir únicament un espai per a la revitalització econòmica de la ciutat, sinó que s’ha de saber compaginar aquesta activitat amb l´ús residencial,en el qual es respecti el benestar i el descans dels vesins ja que no ens podem permetre perdre la seva fisonomia actual que el caracteritza i el fa diferent. No hem d’oblidar que el fet de saber compaginar aquests diferents usos és el que el pot mantenir en bones condicions, viu i el fa atractiu. D’aquesta manera, és necessari un model de casc antic que tengui en compte la seva sostenibilitat econòmica i turística , el seu valor històric i patrimonial així com el residencial amb garanties.

Després de 15 anys, adquireix una important rellevància la revisió d’aquest pla especial que per diverses qüestions s’està retardant. Entenem que el nou pla ha de tenir en compte aquesta dualitat d’usos, l’econòmic i el residencial i garantir un equilibri entre els dos que afavoreixi el necessari descans i benestar dels vesins amb la possibilitat de l’activitat econòmica, com pot ser l’ús dels patis interiors.

Sabem quines són les condicions necessàries per planificar ,ordenar i garantir aquest equilibri? Què en pensen els restauradors? I els vesins?

La participació i el diàleg entre els diferents sectors afectats podria donar lloc a un apropament de postures que faci possible combinar els diferents usos, per la qual cosa ens sembla imprescindible i necessari que l’Ajuntament de Ciutadella contempli la possibilitat d’aquest debat. El treball conjunt hauria ser el camí per fer possible un acord estable i de futur.

 

 

 

 


Deja un comentario

Your email address will not be published.