Skip to content

L’educació i la ciutat que volem

Maria Camps. Grup de cultura i educació de Junts per Lô

Tot i que som conscients que les competències educatives són autonòmiques, des de Junts per Lô estem convençuts que el municipi juga un paper cabdal en el procés educador d’infants i joves, així com de tota la ciutadania en general. Per això, el nostre objectiu és poder desenvolupar un projecte de Ciutat Educadora, seguint la línia de tantes ciutats arreu del món. Un projecte que caldrà construir des de la col.lectivitat, implicant tots els agents socials i polítics, i que modificarà, de forma transversal, el concepte de ciutat i el seu funcionament. Cal partir de la vertebració amb la realitat social, cultural i econòmica del nostre municipi i repensar totes les accions que s’emprenguin a nivell municipal des d’una òptica educadora i transformadora, en benefici de les persones. Es tracta de repensar la organització municipal per fer-la més cooperativa, consensuada, rendible; cercar la corresponsabilitat entre administració i ciutadans a tots els nivells amb l’objectiu de fer poble i optimitzar els recursos. En cap cas implica despeses pressupostàries afegides sinó optimització de les existents. I l’objectiu és clar: implicar tota la comunitat en l’educació, el creixement i la felicitat de les persones.

Sota aquesta òptica genèrica, volem donar resposta a les necessitats formatives de les persones adultes, sense oblidar mai les persones nouvingudes i la seva necessitat d’integració; l’oferta per al temps de lleure (música, pintura, ludoteca, esport, espais educadors per a joves…); projectes d’aprenentatge i servei a la comunitat; educació 0-3 anys accessible a més famílies; necessitats formatives de pares i mares per a l’educació dels seus fills.

Repensar la ciutat des de la seva globalitat implica una anàlisi realista de la seva economia i necessitat de creixement. Creiem que la recuperació del teixit industrial (que sempre ha caracteritzat el nostre poble) i la promoció de llocs de treball vinculats al sector secundari passa per eixamplar l’oferta formativa universitària que es pot cursar a la UIB i incloure als seus programes d’estudis carreres tècniques i científiques. Per treballar en aquesta direcció cal establir un diàleg permanent amb la seu universitària de la UIB per fer-los partícips de les mancances detectades pels ciutadans.

Ens preocupen les mancances, a molts nivells, que des de fa massa anys pateix el nucli de Cala’n Porter, un nucli que aglutina una demografia estable que roda el mil.lenar de residents. (Podríem parlar d’unes dimensions que la fan esdevenir una població en ella mateixa).L’oferta educativa al nucli de Cala’n Porter ha de poder existir, per molts motius però, sobretot, perquè una escola esdevé sempre un centre aglutinador i dinamitzador de vida local. Volem treballar amb l’administració competent en materia educativa, el Govern Balear, per assolir l’objectiu de la creació d’una escola 0-6 a Cala en Porter, a l’estil de l’escola de Sant Climent. Mentrestant, ha de poder ser una realitat l’extensió d’una aula de l’escoleta a Cala’n Porter per donar resposta, a curt termini, a les famílies que hi resideixen.

Una ciutat que cuida la seva dimensió educadora és una ciutat carregada de futur. Cal caminar estretament i junts per assolir un objectiu tan ambiciós.


Deja un comentario

Your email address will not be published.