Skip to content

El PSOE davant de l’inici de la campanya turística

PSOE Menorca

“No podem parlar de recuperació econòmica, ni d’èxit turístic si no som capaços
de crear més ocupació i millorar la que tenim. No existeix, ni és possible, l’èxit turístic d’un poble a costa de la pobresa de les seves persones. Qui governa ha de transmetre quina és la seva prioritat: les persones o el compte de resultat de les empreses, i actuar.” Aquest és un extracte de la resolució sobre treball i turisme que els òrgans de direcció del PSOE va aprovar l’octubre de l’any passat.
Per il•lustrar aquest posicionament els i les socialistes també vàrem plantejar una pregunta: Quin és l’impacte avui de la millora que suposa l’arribada de més turistes en l’ocupació laboral a Menorca? I la resposta s’acredita amb un parell de dades i declaracions dels implicats. La temporada 2014 van venir a Menorca gairebé un 2% més de turistes, però la seva despesa a l’illa es va reduir més d’un 3,5%, (van gastar a Menorca gairebé 35 milions d’euros manco que el 2013). Paral•lelament en tres anys els costos salarials en Serveis han baixat a Balears un 3,5%; quan a l’Estat només han disminuït un 2%. A més comptem amb salaris un 8,6% més baixos que al sector serveis de l’Estat. Una realitat que, en part, té el seu origen en el constant escurçament de la temporada, tot i els esforços que asseguren dur a terme des de l’equip de govern (el Diari Menorca informava el passat 10 d’octubre del fracàs en l’intent d’allargar temporada).
Davant d’aquesta realitat el PSOE ha defensat, reiteradament, la necessitat de fer feia amb els agents econòmics de l’Illa per acordar mesures estratègiques per allargar temporada amb mesures concretes a desenvolupar lligades a la realitat natural, cultural, esportiva i patrimonial que Menorca ofereix. En aquest aspecte també s’ha de lamentar el fracàs de l’actual equip de Govern a l’hora d’incloure al sector privat en una sola fundació (tot i que aquest va ser un dels principals cavalls de batalla en l’anterior mandat i un dels prioritaris compromisos electorals del PP).
Un altre eix fonamental per als i les socialistes de Menorca passa perquè la feina conjunta també serveixi per ampliar i millorar serveis mitjançant la formació i la innovació; i, sobretot, que aquesta millora repercuteixi positivament en la qualitat dels contractes dels treballadors i treballadores. Per això ens comprometem a què en el desenvolupament de reglaments i plans de qualitat previstos en la Llei del Turisme de Balears, l’increment i la qualitat de l’ocupació laboral, la formació dels treballadors, així com l’allargament de la temporada turística siguin criteris prioritaris, concretats i quantificats.

També és imprescindible l’aposta pels serveis públics d’ocupació, per la formació, la intermediació laboral, valorant les oportunitats que ofereix l’activitat turística, que ha de créixer per la seva capacitat d’innovació, de formació, d’estabilitat, de ser capaç de crear més valor afegit.
Per tal que el principal motor econòmic de Menorca pugui actuar com a tal (com a motor per a Menorca i per tots els qui hi viuen, i no només per a uns pocs) és imprescindible donar resposta a la precarització laboral que pateixen molts treballadors i treballadores. No és admissible que hi hagi persones que facin feina el doble d’hores de les que diu el seu contracte. Davant l’ús abusiu de la contractació a temps parcial introduïda en la Reforma Laboral, esdevé necessari el control del temps de treball contractat, a favor dels drets dels treballadors i de les cotitzacions públiques. En aquesta línia va el compromís del Pla contra l’explotació laboral anunciat recentment per na Francina Armengol.
Però la tasca de l’administració va més enllà de la feina conjunta amb el sector i del control de la contractació. El model turístic que defensem des del PSOE és el de la suma d’esforços per potenciar el producte turístic coherent amb la Menorca Reserva de la Biosfera. Considerem fonamental remar en la mateixa direcció amb empresaris i treballadors de tots els àmbits relacionats amb el turisme, així com amb la societat en general, per poder treure tot el rendiment al model turístic que es deriva de la declaració Reserva de la Biosfera i del Pla Territorial Insular, que avui permeten anar consolidant productes únics com el Camí de Cavalls (producte turístic de primer nivell que va posar en marxa un equip de govern liderat per socialistes durant l’anterior mandat). Es tracta, d’acord amb el sector, de millorar un producte diferenciat com el que tenim de natura i patrimoni paisatgístic i històric que ens permeti tenir un millor posicionament en mercats emissors amb poder adquisitiu i amb tradició de fer turisme més enllà dels mesos d’estiu (alemany, nòrdic, etc)

Però totes aquestes necessitats i compromisos no són possibles si seguim amb la invasió de competències que ens està imposant el Govern Balear. Una invasió de competències que genera inseguretat jurídica, inseguretat que frena la inversió, que frena la promoció, que frena l’activitat i que, per tant, frena l’increment de la qualitat de l’ocupació i de la qualitat dels serveis per a l’allargament de la temporada.”

En resum la proposta del PSOE respecte al turisme passa per la implicació de tots en el consens de mesures per allargar temporada, per la innovació, per la formació dels treballadors per tal de guanyar qualitat de servei i per la millora de les condicions laborals i salarials (i per la lluita contra l’explotació laboral) de les persones que hi fan feina.
Per fer-ho possible els i les socialistes defensem que les decisions sobre el model turístic de Menorca s’han de prendre des de Menorca; sense que les imposicions del Govern Balear i el fet que l’executiu autonòmic no hagi fet ni un sol esforç per diferenciar Menorca de la resta d’illes (cas FITUR, on Menorca quedava molt difuminada a l’estand de Balears) segueixin posant pals a les rodes al progrés de Menorca i de totes les persones que hi viuen.


Comment

Deja un comentario

Your email address will not be published.