Skip to content

Es malestar entre els cavallers creix. S’està convertint en indignació

MIGUEL PONS CARO i 42 firmes més (grup de cavallers maonesos) Maó

Dijous 16 d’abril de 2015, reunió de cavallers amb la senyora batllessa i s’equip que es consistori – segons els seus propis interessos – va formar per redactar es protocols que han de regir sa qualcada de ses festes de la Mare de Déu de Gràcia. La senyora Reynés anuncia que sa reunió és informativa, pública i oberta. Informativa d’uns protocols que va ser aprovats sense haver estat consensuats abans amb aquells que millor coneixen es desenvolupament de sa festa i que els han d’aplicar directament. Pública i oberta, però hi trobam a faltar sa presència de qui després en fa sa crònica en es mitjans locals. Tensió a s’ambient.

Aquest és es vertader escenari de s’esdeveniment, bastant allunyat de s’atmòsfera de distensió i bona voluntat que s’ha presentat en ses cròniques publicades als diaris.

Des que es va començar tot es procés de fixació de protocols per part de s’actual equip de s’ajuntament s’han comès tot un seguit d’”errors” que estan començant a acabar amb sa nostra paciència. Es procés de redacció dels protocols és fosc – no transparent com la senyora Reynés vol vendre. Qüestionats es membres de sa comissió – un equip de setze persones, d’entre es quals només 6 són cavallers actualment  -en algun moment d’aquest procés sa resposta sempre era ,”de moment no podem dir res”. Quin devia ser es motiu? Estaven elaborant algun document catalogat de “Secret”? No ens afectava directament?

Segons sa batllessa, una volta redactats, es protocols van ser enviats per correu a tots es cavallers. Molts d’ells, curiosament, no els van rebre mai. “No hi ha hagut al·legacions”; com n’hi podia haver si desconeixíem fins i tot s’existència des text acabat?

Alguns dets assistents a sa reunió vam intentar aportar algunes propostes. La senyora Reynés va repetir amb insistència que sa reunió era només informativa. No estaven disposats a atendre cap tipus de petició. Ells ho han decidit al seu gust i així ho hem de fer tots ets altres.

Arribat es moment de trobar una solució al fet que encara no hi ha Junta de Caixers a Maó a aquestes alçades de s’any es va demanar als assistents si algú es presentava voluntari per conformar candidatura. Un cavaller va fer passa envant i va manifestar sa seva voluntat de fer-ho. Quina va ser sa reacció? La senyora batllessa va dir que d’acord, però que ella també presentaria alguns candidats. Per què? No és una clara intenció de triar a dit a qui a ella més li agradi o convengui?

I es fet de sancionar aquells que no concorrin a sa votació? No serà per així convidar directament alguns cavallers incrementant encara més es nombre indiscriminat de convidades que fa s’ajuntament? Sa batllessa va dir que aquest punt s’intentaria canviar. Intentaria? I per què aquest sí, però cap altre?

Seguim disgustats. I seguirem reivindicant es nostro dret de prendre part en ses decisions que afecten sa qualcada, nucli essencial de ses nostres festes. Volem procediments clars, transparents de ver, i – sobre tot – democràtics.


Comment

  1. Que facil es criticar, estoy de acuerdo con que hay puntos de los protocolos que, o no estan bien o son modificables, pero teniendo en cuenta que ha habido plazo suficiente para presentar ALEGACIONES, y no las ha habido, los protocolos se dan por buenos, la comision segun entendi se apunto quien quiso y las votaciones fueron las que fueron, el tema de que algien no haya recibido dicha carta con los protocolos, a mi personalmente me suena a EXCUSA BARATA!! a caso no se sabia de la existencia de dicha carta?, los que no la recibieron no han hablado o visto a ningun cavaller que si que la recibio?? Personalment si no recibo una carta o un documento que puede interesarme, me preocupo por hacerme con el, y si lo leo y no lo entiendo pregunto. ( no es mas tonto el que mas pregunta, sino el que no lo hace).
    La eleccion del Caixer Casat lo tiene que hacer la Alcaldesa, porque asi lo pone el protocolo, esta gente que ahora quiere presentarse porque no lo hizo en el periodo que tocaba? Por no saber? Y si hubiesen preguntado??
    Felicidades a la comision de protocolos por su trabajo

Deja un comentario

Your email address will not be published.