El PSM Més per Menorca sempre ha treballat i seguirà treballant perquè Can Saura sigui un referent cultural a Ciutadella. – menorca al día
Skip to content

El PSM Més per Menorca sempre ha treballat i seguirà treballant perquè Can Saura sigui un referent cultural a Ciutadella.

PSM-Ciutadella

Quan governàvem durant els anys 2009-2011 i regíem l’àrea de cultura , vam haver de treure un transformador de l’edifici que no complia amb el pla especial  del casc antic, vam acabar les obres de Can Saura i vam tramitar el certificat de final d’obres amb l’objectiu d’obrir Can Saura el més prest possible. Per altra banda, el PSM Més per Menorca  tenia i té molt clar que  a Can Saura hi ha d’anar el museu de la ciutat, que actualment està ubicat al Museu del Bastió de Sa Font,  i per això quan es van fer les obres es van posar les instal·lacions necessàries per traslladar-hi el museu del Bastió, un museu que actualment no compleix amb les mínimes prescripcions i que al llarg dels anys només si han fet les actuacions mínimes de manteniment perquè es tenia previst el seu trasllat imminent a Can Saura.

Els darrers quatre anys (2011-2015) que el PSM Més per Menorca ha estat a l’oposició, ha seguit treballant  perquè Can Saura, un edifici històric  adquirit, pensat, programat, rehabilitat i fins i tot obert -en una jornada històrica per a la cultura, realment ho fos. Hem demanant reiteradament treballar en el marc  de la subcomissió de Can Saura per debatre el seu ús , com es podria gestionar,etc. però el PP l’ha convocada un parell de vegades. Hem demanat que es redactés un document marc per poder començar a treballar per estudiar la viabilitat de que Can Saura fos cultural que es va redactar -avantprojecte per un nou equipament cultural a Ciutadella de Menorca i la seva viabilitat econòmica-  i  va ser remès a la oposició el 5 de juny de 2014 pensant que es debatria a la comissió però no va ser així.  I mentre, pacientment esperàvem i  el PP ens feia creure que s’obriria can Saura com a seu cultural si era viable, l’exbatlle sr. De Sintas  enviava un escrit al Ministeri de justícia en el qual es pot llegir “ nos es grato comunicarles nuestra plena disposición a culminar el proceso de cesión a su ministerio del inmueble de propiedad municipal que llamamos Can Saura Miret (…) . Sin embargo , los efectos de la aguda recesión econòmica por la que atraviesan las Administraciones públicas han hecho del todo inviable que la previsión como equipamiento cultural pudiera llevar-se a cabo, ni ahora ni a medio plazo. El proyecto de museo , pues, se nos presentaba ahora impensable”. Això no tindria més rellevància si s’hagués produit recentment però és que l’escrit va ser enviat el 23 de març de 2013 i l’avantprojecte redactat un any després el juny de 2014 .Jutgin vostès mateixos! Per altra banda ,l’octubre del 2014 vam proposar ubicar els jutjats a l’antiga estació marítima i el PP s’hi va negar; enguany ho hem tornat a fer, i el PP s’hi ha tornat a negar.  Per què no es va voler comprometre el PP ha treballar perquè els jutjats anessin a l’estació marítima com va proposar el PSM i ara hi treballaran aquests quatre propers anys?

Què ha fet el PP els 10 anys que ha governat ,del 2003 al 2009 i del 2011 al 2015, perquè Can Saura fos cultural ? Res, més que llogar-lo al Ministeri de Justícia perquè siguin seu dels jutjats. I amb quins arguments ho ha justificat?

  1. Que rebríem 108.000€ cada any i això ajudaria a les arques municipals . Un edifici de 2000m2 com és Can Saura l’hem llogat per 108.000€/anuals, és a dir, per 54€/m2 cada any? Posats a millorar les arques municipals ja l’haguéssim pogut llogar per 500.000€, per exemple. Quin estudi econòmic justifica la quantia del lloguer?
  2. Que per tenir-lo tancat i es vagi deteriorant, millor llogar-lo. Però és que no l’hem de tenir tancat, ha d’estar obert i han disposat de 4 anys per fer-ho, i no ho han fet i ara ens volen fer creure que els propers  quatre anys hi dedicaran esforços? Prometen donar resposta  a allò que Ciutadella demana amb participació i fent les coses amb rigor i seriositat quan aquests quatre anys les entitats culturals s’han ofert, com ho feren el dia de portes obertes, per donar una mà d’ajuda i fer propostes perquè avui Can Saura fos cultural però el PP no les ha escoltades ni tingudes en compte?

Ja ho deia na Francisca Foc i Fum : “promeses son flòvies que cauen del cel i a terra no hi deixin ni aigu ni rel”


Comments (10)

  1. Pingback: Indian body wave
  2. Pingback: buy birkenstock
  3. Pingback: fitflops shops

Deja un comentario

Your email address will not be published.