Skip to content

Faltes de forma i de fons

Junts per Lô

 

El passat 6 d’agost, la corporació municipal de l’Ajuntament d’Alaior va celebrar el seu primer ple ordinari. Fins aleshores, tots els anteriors plens havien estat extraordinaris i el Reglament Municipal estableix que en aquests no hi ha torn de precs i preguntes per als regidors ni tampoc possibilitat d’intervenció per part dels ciutadans que asisteixen al ple i que vulguin acollir-se al Reglament de Participació Ciutadana.

Com que el ple que ens ocupa era ordinari, el grup municipal Junts per Lô vam presentar en temps i forma un parell de mocions que haurien d’haver estat incloses a l’ordre del dia i, en canvi, no es van incloure. Primera irregularitat, que la batlesa va solventar amb una excusa barata d’”oblit” i una sortida de to en forma d’acusació cap al nostre grup per “falta de diàleg” (el món a l’inrevés!).

Un cop debatuts i votats tots els punts de l’ordre del dia (de 9 punts, 7 d’ells havien rebut el nostre suport a les votacions i als altres dos havíem manifestat la nostra abstenció per considerar que no se’ns havia facilitat suficient informació), el nostre grup va voler fer ús del dret a la paraula per tal de formular una sèrie de preguntes, tot emparant-nos en la Llei vigent 20/2006 que, en el seu article 95, punts 1 i 2, estableix el següent: “1. Els membres de les corporacions poden formular en els plens ordinaris, oralmente o per escrit, precs i preguntes. 2. A l’ordre del dia de les sessions esmentades s’ha de reservar un temps per formular preguntes. Les preguntes formulades oralment en el transcurs d’una sessió han de ser contestades en la sessió següent, llevat que la persona interpel.lada doni una resposta immediata.”

Segona irregularitat. Per la nostra sorpresa, la batlesa ens va negar l’ús de la paraula dient que no era procedent i que, si no hi havia preguntes per part del públic assistent relacionades amb els punts de l’ordre del dia, la sessió es donava per acabada. Quan el nostre grup va sol.licitar un aclariment normatiu a la secretària de l’Ajuntament, la batlesa ho va tornar impedir i no va permetre que aquest aclariment es produís. Tercera irregularitat.

Sobta que una batlesa que, a més a més, ostenta el títol d’advocada, desconegui la normativa i la legislació que regeix. Sobta i indigna que aquest desconeixement (si és tal…) sigui resolt amb un abús de poder (en lloc de ser solventat de manera racional), actitud que s’endinsa dins la il.legalitat.

I tanmateix, aquest és un episodi més de les maneres que ja ens ha mostrat l’actual equip de govern en el curt espai del seu mandat. Per exemple, hem pogut constatar que es comuniquen a la premsa les decisions preses com a grup de govern abans que aquestes propostes hagin passat pel ple. Una comunicació, per tant, de fets consumats, avant la lettre.

Com a únic grup a l’oposició, i essent representatius de gairebé la meitat dels electors (per molt que no els agradi escoltar-ho), considerem que aquesta manera de procedir és del tot inadequada, gens elegant, menys respectuosa i desvetlla una actitud no dialogant i poquíssim democràtica. Ens sembla del tot inapropiat no voler comptar, d’entrada, amb el parer de l’altra part del consistori.

Davant de tot això (i donant cabuda aquí a la pregunta que no se’ns va permetre formular al ple, entre d’altres) ens demanem si tenen previst donar continuitat a aquesta manera totalitària de governar, a comunicar les decisions de forma unilateral sense comptar amb tots els representants del poble. Desgraciadament, no ens són estranyes aquestes formes a la nostra Comunitat Autònoma… Si ha de ser així, els ciutadans d’Alaior tenen dret a saber-ho.

 


Deja un comentario

Your email address will not be published.