Uns pressuposts continuistes que no suposen cap avanç per Alaior – menorca al día
Skip to content

Uns pressuposts continuistes que no suposen cap avanç per Alaior

Junts per Lô

Fachada Ayuntamiento de Alaior

 

El passat 29 d’octubre es van aprovar inicialment per l’equip de govern del PP els pressuposts per a l’any 2016 al municipi d’Alaior. Junts per Lô voldria exposar de manera clara i entenedora el sentit del nostre vot negatiu.

En primer lloc, un pressupost per nosaltres no és només un seguit de nombres. És el reflex d’una forma de governar, dels objectius i les prioritats de l’equip que està al capdavant d’un Ajuntament.

Constatam que tornen a ser, per tercer o quart any consecutiu, uns pressuposts que considerem ficticis, poc realistes, perquè pressuposen uns ingressos a la baixa que, per tant, impliquen unes despeses menors del que podrien ser, i això és especialment sagnant en el capítol d’inversions.

Aquesta manera d’elaborar els comptes ha fet que, en els darrers exercicis, el PP hagi pogut presentar un superàvit elevat, i així, destinar aquest excedent a amortitzar deute amb els bancs.

Una previsió més realista dels ingressos permetria una major despesa en inversions i en benestar social, en una població on una part important dels seus habitants tenen dificultats per arribar a final de mes, on hi ha un nombre considerable d’aturats de llarga durada, i on les entitats d’auxili social, com Caritas o la Creu Roja, tenen cada dia més usuaris. I també possibilitaria que es fessin més inversions necessàries i no només una operació de maquillatge periòdica.

És més, els presupostos tampoc contemplen la necessitat urgent d’incentivar el comerç local, que agonitza, tal i com va demostrar l’estudi sobre hàbits de compra i consum dels veïns d’Alaior, que el propi Ajuntament havia encomanat. Amb qui objectiu si, a la llum del resultat (20 milions d’euros anuals es gasten fora d’Alaior!!), no s’ha d’emprendre cap actuació? Tot fum de formatjada…

El projecte del PP no preveu un augment de partida per millorar els serveis socials, ni l’atenció a persones dependents, ni increment en temes de beques o ajudes per llibres.

No hi hem trobat tampoc cap actuació específica de foment de l’ocupació per aturats de llarga durada, que n’hi ha cada vegada més al nostre poble.

En el capítol d’inversions, és significatiu que la quantitat baixi gairebé a la meitat, de 583000 a 318.000 euros. Només hi ha dos projectes importants, (urbanístics tots dos): la rehabilitació des Carreró, i el projecte de reurbanització del Passeig marítim de Cala en Porter.

La partida més important respon a la contractació d’un nou préstec, en condicions més favorables que el que hi havia contractat ara. Mesura que aprovem. També preveu un augment del capítol de sous per a la contractació de tres nous treballadors. D’acord també en aquest punt. Ara bé, per on no podem passar és per la segona part del capítol de personal: l’augment de la despesa de l’equip de govern, que passa d’una mica menys de 100.000 euros a prop de 300.000. Açò el que significa és que de 353.886 euros que augmenta la partida de personal, 193.280 corresponen a l’augment dels sous de polítics. És tan greu com que la despesa destinada als òrgans de govern supera la partida de despesa dels serveis socials.

La política local ha de ser quelcom més que gestió econòmica pura i dura; un pressupost ha de definir voluntats i objectius, cohesionar  la societat, ha de ser un instrument de gestió i control dels recursos del nostre poble.

No podem donar suport a un pressupost absolutament immobilista, on només es creix en dedicacions i sous de l’equip de govern, i que sembla destinat, per altra banda, a obtenir un nou superàvit per poder presentar, a final d’any, una “magnífica gestió econòmica”.

Aquests i no altres són els motius del nostre no als pressuposts.

 

 

 


Deja un comentario

Your email address will not be published.