Skip to content

Lamentable irresponsabilitat de l’anterior govern del PP referent a la plaça interina de Simón Gornés

Més per Menorca

Simón Gornés en la sede del PP.

La sentència del TSJIB sobre la improcedència en la reincorporació de Simón Gornés al lloc de feina interí com a arqueòleg del Consell de Menorca demostrà la manca de voluntat per complir amb la legalitat vigent per part de l’anterior govern del PP en el Consell. A més, la irresponsabilitat és manifesta quan aquell mateix govern insular, presidit per Santiago Tadeo, va recórrer la sentència que ara ha estat desestimada. En resum: Simón Gornés no podia tornar a ocupar la plaça interina d’arqueòleg al Consell aquell any 2013 quan va deixar la conselleria de la Funció Pública del Govern balear.

El PSM-Més per Menorca ja va manifestar el juny de 2013, tant des del Consell insular com des del Parlament de les Illes Balears, que la reincorporació de Gornés a la plaça interina era una irregularitat, així i tot, el llavors govern insular presidit per Santiago Tadeo en va fer cas omís i ni es va dignar a revisar la que era una presumpta però flagrant il·legalitat.

Antecedents

Dia 20 de juny de 2011, es va concedir la situació de serveis especials a Simón Gornés per càrrec polític, per la qual se li guardava el seu lloc de feina, concessió basada en l’article 99 de la Llei 3/2007 de la Funció Pública. L’esmentat article dóna per suposat, al nostre parer, que només pot aplicar-se a “funcionaris de carrera”, una condició que Gornés no tenia, per ser personal interí. Però és més: un informe de la Secretaria General per a l’Administració Pública sobre la interpretació i l’aplicació de la situació de serveis especials, del Ministeri d’Administracions Públiques, deixa ben clar que els serveis especials “no resultan, pués, de aplicación al personal funcionario interino, al personal laboral, incluido el que tenga una relación laboral de caràcter especial de alta dirección, ni al personal eventual.”

Tota aquesta situació la va fer pública, com a advertència d’irregularitat, el PSM-Més per Menorca el mes de juny de 2013, quan Gornés va sol·licitar reincorporar-se a la plaça interina del Consell. L’esmentat lloc de feina va quedar vacant durant els dos anys que Gornés va exercir el càrrec de conseller balear i no va ser ocupada fins que va retornar al seu lloc de feina, justificada, açò sí, pel govern del PP, quan llavors sí va creure oportuna l’ocupació de la plaça d’arqueòleg.

El PSM-Més per Menorca també va anunciar llavors que es tractava d’un cas que suposava un greuge compartiu amb altres interins que s’han trobat en la mateixa situació, als quals, després d’uns serveis especials, no se’ls ha guardat la plaça. De fet, el govern del PP va evitar en tot moment contestar les pregunta que el PSM va fer en aquest sentit.

La concessió a Gornés de “Serveis Especials”, essent empleat interí, li va atorgar el 20 de juny de 2011 el llavors president en funcions del Consell, Marc Pons; o sigui, exactament 6 dies abans de deixar el govern en funcions per donar pas al nou govern del PP, el qual havia guanyat les eleccions i que va ser liderat per Santiago Tadeo. Tot i que aquell govern insular en funcions era compartit entre PSOE i PSM-Més per Menorca, la nostra formació no s’hi sent amb cap responsabilitat sobre l’esmentada concessió, ja que va ser un acte unilateral del llavors president Pons.

Una vegada més, hem de lamentar les formes de fer i d’actuar del Partit Popular, el qual pretén donar lliçons als actuals governs sobre la manca de transparència en l’acció política, quan, una vegada més, queden palesos els interessos que han primat quan ha tingut l’acció de govern a les seues mans.


Deja un comentario

Your email address will not be published.