Skip to content

INDEFENSIÓ JURÍDICA EN ELS CASOS D’OCUPACIÓ PER NECESSITAT

Plataforma d'Afectats per la Hipoteca

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca va començar tractant casos de persones hipotecades  que no podien fer front al pagament de les quotes hipotecàries. A causa d’una llei injusta, éren  executades, el seu pis subhastat i arrossegaven encara un deute  enorme.

Van anar apareixent  altres  problemes  que  acompanyaven  la  situació  com  les  clàusules  abusives,  interessos  de  demora desorbitats, índexs de referència desapareguts, avals creuats, avals que no éren avals  sinó  una  nova  hipoteca,  etc.  Vam haver  de formar‐nos  i  vam agafar consciència  de  la  gran  problemàtica entorn a la dificultat de l’accés a l’habitatge.

Hem tractat també alguns casos de  lloguer i en els últims mesos  estem rebent cada vegada més casos de gent que està ocupant  pisos perquè no tenen una altra alternativa per manca d’ingressos.  S’ha  creat una  comissió  d’Obra  Social  PAH  a Menorca  per  a tractar  aquests  casos,  els  quals  tenen una dinàmica diferent a la  hipotecària. Sempre que siguin pisos de la banca o la SAREB  (el  banc  “dolent”)  i  que  hagin  esgotat  ja  totes  les  demandes  d’habitatge  social  amb  l’administració,  els  hi  donem  suport  emocional,  els  assessorem  legalment  i  intentem  regularitzar la situació negociant amb el banc un lloguer social.

Algunes d’aquestes persones acudeixen a la PAH quan han patit una denúncia per usurpació  per part de l’entitat propietària de l’immoble. Amb l’últim canvi del codi penal, la usurpació,  abans considerada una falta,  ara és un delicte i per tant, tot i anar a  judici, no és preceptiva ni  obligatòria la presència d’un advocat.

El Col∙legi d’Advocats ens nega sistemàticament la justícia gratuïta  en aquests casos tot i ser  persones sense recursos, i a la pràctica això  significa que si poguéssin pagar‐se’l acudirien amb  advocat al judici, però òbviament no poden fer‐ho, de manera que acaba produïnt‐se una greu  indefensió jurídica.

Els propietaris que posen la denúncia, bancs i fins i tot la SAREB (participada en un 45% per  diners públics), sí que acudeixen al judici amb  els seus advocats, per tant hi ha un desequilibri molt  gran  entre  les  dues  parts.  La  persona  denunciada  es  troba  totalment  indefensa.

Ens sorprén també que els jutges, que poden assignar un advocat si  consideren que hi pot haver  indefensió, tampoc no ho facin. Volem  remarcar  que  són  judicis  on  la  condemna  no  és  tan  sols  una  multa  econòmica.  La  condemna  implica  sempre  perdre  l’habitatge,  a  vegades  fins  i  tot  de  manera  cautelar  es  decreta  el  desallotjament  abans  del  judici.  És  a  dir, s’està  deixant  en  clara  indefensió  a  persones  que  veuen  en  risc  el  seu  dret a  l’habitatge.

Persones sense  cap  alternativa  habitacional, a les que  l’administració,  per  manca de recursos, tampoc  els hi ha  facilitat un lloc  on  viure i s’han  vist  obligades  a  ocupar  immobles  propietat  dels  bancs. Aquests,  en  la seva  majoria,  porten anys abandonats, en condicions lamentables, molts cops sense aigua ni llum i  sense cap valor al mercat.

Reclamem  al  Col∙legi  d’Advocats  que  tal  i  com  s’està  fent  en  la  majoria  dels  Col∙legis  d’Advocats de Catalunya, Madrid, València  i altres llocs, en els casos d’usurpació en els quals hi  ha en joc la pèrdua  de l’habitatge s’assignin advocats d’ofici en els  judicis, així com demanem a  tots  els Ajuntaments  i  al Consell  Insular  que se sumin  a  aquesta  petició,  de manera  que  en  breu  concretarem reunions  amb  ells  per tal  d’explicar  la  problemàtica  per  a  que,  ja  que  no  compten  amb recursos per a reubicar  a aquestes persones,  com  a mínim se’ls  garanteixi un  judicis  just  i no se  les  condemni  a  la  indefensió  jurídica.

També  caldria que els Ajuntaments  garanteixin aquestes persones  empadronar‐se al que, de moment, és el seu domicili habitual  encara  que no en siguin els propietaris per tal de poder sol∙licitar  ajudes socials i en matèria  d’habitatge.


Comment

Deja un comentario

Your email address will not be published.