Skip to content

Com veiem el futur des Convent

Junts per Lô


 

El nostre grup municipal, un cop analitzada la situació actual, els esdeveniments passats i recents i escoltades les veus d’aquelles persones i entitats que van empènyer (ja fa molts anys) perquè aquest projecte arribés a ser una realitat, vol manifestar el següent:

 • Defensem els usos primordialment culturals de tot el grup arquitectònic de Sant Diego.
 • Considerem que ha de ser un espai del poble i per al poble.
 • Creiem que ha de ser un espai dinàmic (ell mateix), culturalment parlant, i dinamitzador (del seu entorn).
 • Ens sembla irrenunciable l’adquisició per part de l’administració de les vivendes que encara són de propietat privada i que ocupen part del Convent de Sant Diego.
 • Veiem fonamental dotar l’espai d’una oficina de turisme de referència insular, que ocupi un espai destacat i singular del complexe arquitectònic, i que esdevingui un punt de referència a la zona centre de l’illa.
 • No ens mostrem a favor d’ocupar la segona planta amb un restaurant per diferents motius:
  • No es tracta que el que conté Es Convent substitueixi l’activitat comercial del poble, sinó que la potenciï.
  • La superfície que ocuparia un restaurant elimina massa espai per als usos que veritablement creiem que ha de tenir l’immoble i que contempla el Pla d’usos.
  • L’existència d’un restaurant a la segona planta obligaria a mantenir actiu tot l’edifici mentre el negoci restés obert, amb tota la despesa general que això comportaria.
  • No veiem que els ingressos que aquesta concessió pogués generar (suposant que fos sostenible) compensessin la pèrdua d’espai per a usos culturals que ha de tenir l’immoble.
 • Pensem que la creació d’una Fundació, integrada per les administracions (local, insular i autonòmica) i per entitats i associacions ciutadanes seria una fórmula desitjable per al sosteniment i dinamització del Convent de Sant Diego.
 • Considerem que la futura Fundació ha de desenvolupar les bases per treure a concurs la gestió de tot l’immoble, per tal de dinamitzar-lo de manera unitària i coherent.

Pel que fa a les fonts d’ingressos per al sosteniment del nou equipament cultural, creiem imprescindible que totes les administracions integrades dins la Fundació s’inpliquin econòmicament en el sosteniment, així com també la xarxa de mecenes i col.laboradors que es pugui crear i desenvolupar. El propi equipament ha de ser també un font generadora d’ingressos, amb els espais reservats a concessió de bar, espais comercials, les entrades aportades pels visitants, el lloguer puntual d’espais per a iniciatives de caire privat o lucratiu, etc. Així, també creiem que durant l’estiu el pati s’ha de convertir en un lloc habitual i en un referent insular per a esdeveniments culturals (música, teatre, dansa, …), pel que aquesta activitat també ha de poder deixar un petit marge de benefici per cobrir despeses de funcionament.

Amb tot, volem aportar també la següent reflexió: tot i la necessitat de tenir ben present el sosteniment econòmic del nou equipament cultural, també cal que veiem com una inversió (no pas una despesa) el que pot aportar Es Convent de Sant Diego a Alaior, de la mateixa manera que atribuim aquesta consideració a les instalacions i activitats esportives. Creiem que el conjunt des Convent de Sant Diego s’ha de veure com una valuosíssima oportunitat de reincentivar el poble des de tots els àmbits: cultural, turístic, social i econòmic.

Junts per Lô té previst convocar una xerrada oberta per tractar, de manera més específica, dels usos de cadascun dels espais, abans que aquesta proposta sigui sotmesa a la votació de l’assemblea.

 

 


Deja un comentario

Your email address will not be published.