El ayuntamiento de Maó muestra su versión sobre el problema de los nitratos – menorca al día
Skip to content

El ayuntamiento de Maó muestra su versión sobre el problema de los nitratos

Menorcaaldia publica de forma íntegra una extensa carta publicada por el equipo de gobierno

La contaminación por nitratos del agua potable es uno de los problemas en Menorca
La contaminación por nitratos del agua potable es uno de los problemas en Menorca

El problema del agua procedente de la red pública no es nuevo en Maó. Menorcaaldia publicó en exclusiva el pasado 25 de agosto que el consistorio presidido por Conxa Juanola había enviado una carta a los vecinos informando que el agua no es apta para el consumo humano.

Desde entonces, el descontento entre los residentes de la ciudad de Llevant ha sido palpable. Hoy, el equipo de gobierno ha publicado una extensa carta en idioma catalán abordando los problemas y las causas de esta situación. La misiva, que publicamos de forma íntegra a continuación, muestra la versión del ayuntamiento:.

 

L’AJUNTAMENT DE MAÓ ABORDA EL PROBLEMA DELS NITRATS
L’actual equip de govern està impulsant una sèrie de mesures, tant per fer front a la urgència de la potabilitat de l’aigua, com per abordar les causes en el seu origen. La problemàtica dels nitrats no és nova, ni a Maó ni a Menorca, i ve provocada per la combinació de contaminacions orgàniques i intenses extraccions d’aigua dels aqüífers.
L’ús abusiu de nitrats en agricultura, els residus orgànics animals no gestionats i la falta de
clavegueram en molts nuclis de Menorca, han anat contaminant les reserves hídriques subterrànies. A això s’hi suma que durant dècades s’ha extret més aigua de la que entra als aqüífers. L’ús abusiu que se’n fa en alguns casos, agraris o urbans, fa que aquest problema vagi creixent any rere any. A manco aigua, més concentració de nitrats. La situació actual de presequera ha agreujat el problema.

Un problema que ve d’enfora

L’any 2005 es van detectar a Maó importants concentracions de nitrats i es va fer pública la situació, tot i que no sabem des de quan existia el problema. Els nivells de nitrats han anat oscil·lant per damunt o per davall dels límits marcats per la Conselleria de Salut, depenent del règim de pluges i altres factors. L’any 2008 es van començar a publicar les analítiques mensuals d’aigua al web municipal i es va enviar una carta als usuaris informant-los de la situació. Des de l’any 2012, hi ha hagut requeriments constants de la Conselleria de Salut instant l’Ajuntament a informar els ciutadans de la superació dels límits en la majoria dels pous, tot i que les analítiques no es feien mensualment, com es fa a partir del 2016. Fins ara no s’havia informat d’aquesta situació la ciutadania, que ha consumit aigua de la xarxa per desconeixement.

Què està fent l’Ajuntament?

Entre les mesures impulsades per l’Ajuntament, n’hi ha de dirigides a respondre a la urgència de l’excés de nitrats, i d’altres orientades a anar a l’origen dels problemes, tant de contaminació comd’excés d’extraccions.
Dins les primeres, s’han repartit dispensadors per a aigua de beure a les escoles, però també es troben en tramitació plantes de tractament d’osmosi inversa per a les fonts dels patis i per a algunes places públiques.
Durant aquests mesos passats, s’ha realitzat una diagnosi de la situació de l’aigua a Maó i s’han elaborat propostes d’actuació. Ja ha sortit la convocatòria d’ajuts per a la construcció de filtres verds de control de nitrats en habitatges que no tenguin clavegueram.
Per primera vegada, s’està emprant aigua del dipòsit de Santiago, que estava en desús, per netejar carrers. S’està negociant amb l’Ajuntament de Sant Lluís la compra d’aigua depurada per a usos urbans, i s’ha iniciat la revisió de grans aljubs urbans existents a la ciutat per a la seva posada a punt per a la recollida d’aigües pluvials.
S’està redactant el projecte de clavegueram per Sa Mesquida i Es Murtar, que es presentarà a la convocatòria de l’impost turístic. També es treballa, amb el Govern Balear, en el projecte de col·lector separatiu de pluvials per a la part sud de Maó, i en la posada en marxa del tractament terciari de la depuradora Maó-Es Castell, que permetrà un major aprofitament de les aigües depurades. En les reunions celebrades amb Autoritat Portuària, l’Ajuntament ha demanat la implantació de sistemes més eficients, que evitin el malbaratament del recurs per a usos nàutics. Maó és l’únic municipi de Balears que tenia un Pla Pilot contra la Sequera, que es va redactar l’any 2009, tot i que durant aquests darrers anys no s’ha aprovat i, per tant, no s’han executat cap de les mesures proposades. Ara l’està actualitzant una empresa especialitzada per dur-lo a aprovació el mes de novembre.
La recuperació del bon estat dels aqüífers és una obligació institucional, per mandat de la Directiva marc de l’aigua de la Unió Europea, i també una obligació moral. L’Ajuntament demana la màxima participació ciutadana en l’acompliment d’aquest objectiu.

EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE MAÓ


Comments (4)

  1. Donde va a parar la inmensa cantidad de agua de lluvia
    que se acumula en la mayoría de calles de POIMA ?
    Quien revisa el sistema de desagüe pluvial de las viviendas?
    Quien vigila en nucleos con alcantarillado, que algunas viviendas no estén sin conectar al mismo?

  2. He visto rehacer en su totalidad una de las calles mas céntricas de Mao y respecto a las conducciones de aguas de alcantarillado y recogida de aguas pluviales las hacen en conducciones paralelas, es decir por separado que es una fantástica idea para aprovechar las mismas una para reciclar y la otra para potabilizar pero despues de tanto trabajo y gasto no entendi nunca que en el colector final junten las dos conducciones y vayan a desaguar al alcantarillado general desaprovechando la pluvial…Asi se trabaja….vaya inteligencia.

Deja un comentario

Your email address will not be published.