Patis interiors: responsabilitat al tram final de l’aprovació – menorca al día
Skip to content

Patis interiors: responsabilitat al tram final de l’aprovació

PSOE Ciutadella

PSOE Ciutadella reclama voto favorable para nueva ordenanza.

Estam al tram final de la modificació del Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic (PEPCHA) per permetre l’ús dels patis interiors. A falta del darrer informe del Consell, només hi mancarà l’aprovació definitiva al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella on tant els partits de l’equip de Govern PSM-PSOE i Gent per Ciutadella, com els de l’oposició, PP i UPCM s’hauran de manifestar amb el seu vot si donen via lliure a la utilització dels patis interiors o, si pel contrari, un any més els patis romandran tancats.

A Ciutadella, les dues darreres temporades turístiques han estat marcades pel conflicte entre l’activitat econòmica turística al casc antic i la seva vida residencial. La inevitable modificació del (PEPCHA) i la nova regulació de l’ús dels patis interiors gestaven les opinions confrontades entre restauradors i residents.

En aquell moment, el Partit Popular encara al govern creava falses expectatives amb sol·lucions impossibles i obviant l’intent de consens amb ambdues parts. Amb aquesta situació van esser el PSOE Ciutadella i el PSM des de l’oposició els que entraren una moció conjunta a l’Ajuntament per tal de crear una comissió de treball que estaria formada per un membre de l’equip de govern, un de cada grup de l’oposició i els vesins i els restauradors en la mateixa proporció. S’iniciava així un procés de debat per analitzar i atracar postures entre els descans dels vesins i l’activitat als patis.

Passades les darreres eleccions i amb l’actual Equip de Govern es treballava amb l’única formula que podia permetre, en un futur, l’ús dels patis interiors, la modificació del PEPCHA. I per Junta de govern, amb els vots favorables de PSOE i Gent per Ciutadella, l’abstenció del regidor d’urbanisme i el vot en contra del PSM, s’aconseguia l’aprovació inicial de la modificació.

Paral·lelament es treballava en la recerca d’un consens, per a les condicions d’ús, que no arribava. Després de reunions mantingudes amb els diferents afectats, es va comprovar que era impossible realitzar aquest treball conjunt i que les opinions de vesins i restauradors es trobaven molt enfora. Per aquest motiu, es feia necessari que, des de l’equip de govern, es fes un esforç per, entre els diferents posicionaments existents dels diferents partits que el formen, poder arribar a una proposta de consens. Així, es desencallava la situació i es treballava amb l’ordenança de patis.

Des del PSOE hem manifestat en diverses ocasions que consideram que l’activitat econòmica que comporta l’ús dels patis interiors és especialment necessària donada la dinamització que promou i pel valor afegit que suposa pels nostres visitants i també pels residents. També hem manifestat en diverses ocasions que pensam que el nucli històric no pot esdevenir únicament un espai per a la revitalització econòmica de la ciutat sinó que s’ha de saber compaginar aquesta activitat amb l’ús residencial, ja que no ens podem permetre perdre la seva fisonomia actual que el caracteritza i el fa diferent. I, per tant, no hem d’oblidar que el fet de saber compaginar aquests diferents usos és el que manté viu, en bones condicions i el fa atractiu.

Així, els diferents partits polítics a l’equip de govern proposavem la nova ordenança de regulació dels patis interiors tenint en compte principalment els següents paràmetres: superfície mínima del pati i ocupació màxima amb taules i cadires i la seva distribució, aforament màxim, segmentació dels horaris per temporada (de novembre a abril i de maig a octubre). Paràmetres que permetrien, en un moment donat, reduir la contaminació acústica.

Mentrestant el Consell Insular condicionava la modificació del PEPCHA a una millor justificació mitjançant criteris urbanístics i a l’estiu del 2016 no es podien utilitzar els patis. Així, es feia necessari treballar per a justificar i modificar la proposta en base a criteris urbanístics. I en aquests moments s’espera l’informe favorable del Consell Insular per aprovar-ho definitivament al Ple i així després ja poder donar les llicències.

Arribar a una proposta de consens, almenys política i entre els partits de l’equip de govern, i aconseguir solventar el condicionant del Consell no va ser gens fàcil i va suposar l’esforç de tots. Des del PSOE Ciutadella es va pretendre en tot moment l’elaboració d’un marc respectuós on, hi hagués una convivència entre l’activitat econòmica i l’ús residencial al cas antic de Ciutadella. Un marc ben definit que, partint d’una bona diagnosi, derivés en una solució adequada.

El resultat final de la regulació dels patis no és ni la proposta dels restauradors, ni la dels vesins, ni la de cap dels partits que formam part de l’equip de govern, ni tampoc dels que formen part de l’oposició. Des del PSOE hem hagut de renunciar a bona part dels nostres plantejaments per poder arribar al consens que no es va trobar entre vesins i restauradors. Tot i així, consideram que pot ser una regulació acceptable per part de tots.

Per açò des del PSOE Ciutadella creiem que seria una injustícia per la feina feta i un menyspreu pel consens aconseguit que hi hagués partits, siguin del govern o de l’oposició, que no emetessin un vot favorable en el plenari, paralitzant així l’ús dels patis i tornant a les postures abans enfrontades. Tot aquest procés ha durat més del que ens hauria agradat; tots hem hagut d’empènyer per tal que aquesta modificació veies la llum. I ara no ens agradaria haver de citar aquella dita tan menorquina de “l’operació ha anat bé però madona és morta”. Interès general en les aportacions i responsabilitat en el consens: Ciutadella s’ho mereix.

 


Comment

Deja un comentario

Your email address will not be published.