“VOLUNTARIS JOVES” PER SES FESTES DE SANT JOAN, SES CADUFADES D’UN FULLET DE S’AJUNTAMENT – menorca al día
Skip to content

“VOLUNTARIS JOVES” PER SES FESTES DE SANT JOAN, SES CADUFADES D’UN FULLET DE S’AJUNTAMENT

Joan Triay Portaveu d’UPCM


 

S’Ajuntament de Ciutadella ha fet un fullet per “captar” voluntaris joves menors d’edat (14-17 anys) per ses Festes, entre ses4 funcions que “poden fer” en hi ha una que fa empegueir: assistir “a les autoritats que presideixen els Jocs des Pla”. L’any passat va fer 10 anys que davall al Pla com a regidor i mai he hagut de menester cap “assistència” i menys encara cap “assistent”, ni se m’ha passat per es cap una idea tan foradada. Vull pensar que lo que diu es fullet referent a açò no és lo que es volia comunicar per part de s’equip de govern sinó que aquest voluntaris “assistirien”, si fos es cas, a ses “autoritats” polítiques (alcaldessa, regidor de festes) i tècniques (policials, protecció civil, sanitàries, etc.) que vetllen per sa seguretat de ses Festes. En primer lloc idò es fullet cau en un greu error de comunicacióperquè transmet una imatge prepotent més propera a la figura d’un cacic que es preocupa de tenir “assistència”, que d’una autoritat responsable de mirar per sa bona marxa de ses nostres Festes.

I per una altra banda no se m’acudeix quina assistència pot ser aquesta, sense recórrer a bromes fàcils com anar a cercar un ginet en llimonada per ses esmentades “autoritats”, que és lo que algú es pot pensar, quan de cap manera es ni pot ser així.

Amb honor a sa veritat haig d’afegir que avui hem tingut Comissió de Seguiment de ses Festes de Sant Joan i quan he expressat sa meua disconformitat i disgust per aquest aspecte des fullet en qüestió, es regidor de festes ha reconegut s’evident error de comunicació i ha puntualitzat que de cap manera es voluntaris joves faran una funció que de cap manera ets hi pertoca fer, ni a ells ni a ningú (al menys en quan a sa possible interpretació de caràcter personal de “s’assistencia”). I tot i que es fullet diu lo que diu i ja no es pot canviar, almenys estic content de que hi hagi prou  seny per rectificar en sa pràctica aquest disbarat que feia avergonyir.

També he expressat sa meua opinió en es sentit de que no me sembla  correcte que s’Ajuntament “capti” o recluti voluntaris menors d’edat, per molt que sigui amb cobertura de s’assegurança de s’Ajuntament i sa imprescindible autorització paterna (faltaria més que açò es fes sense aquesta autorització).I per molt que hi hagi menors que pes seu compte s’exposin a perills molt més grans amb autorització paterna o sense ella, tot i sa bona intenció en que no dubto que s’ha fet tot açò, me segueix semblant que s’Ajuntament no te perquè ficar-seartificialment en possibles  problemes on ara no en hi ha, ni té perquè crear possibles conflictes familiars quan un fill vulgui ser “voluntari jove” i ets pares no hi estiguin d’acord. Per açòem dol llegir titulars i notícies com aquesta: “Ciutadella capta estudiants als instituts per a fer de voluntaris a les festes de Sant Joan. Les dues primeres sessions ja han permès aplegar més d’una desena de joves perquè col·laborin en diversos actes”.

Tampoc em sembla gens correcte que s’integri a menors en cap dispositiu de seguretat: “els voluntaris joves de ses Festes de Sant Joan formaran part del dispositiu de seguretat i col·laboració de les Festes de Sant Joan…” es diu al controvertit fullet i a més, ens crea greus dubtes es fet de que aquests voluntaris joves menors d’edat no estan contemplats al Pla Director de Sant Joan, ni als plans d’autoprotecció que el complementen. Ni sembla gens adient oferir com a incentiu per sa captació de menors reiterades mencions a un “escenari privilegiat… veureu la festa des d’un punt de vista diferent, observant-la des d’escenaris privilegiats…”

En fi, pensam que en aquest fullet sense entrar en sa seua bona intencionalitat, objectivament s’han comes greus errors de comunicació i plantejament, volent incentivar una qüestionable participació de voluntaris menors d’edat , ha mancat sentit comú i es poden crear problemes on fins ara no en hi havia.

Demanarem que s’equip de govern es miri i replantegi tots aquests aspectes relacionats amb s’eventual participació d’aquests nous “voluntaris joves” a ses Festes, que per noltros no és una bona idea per es motius exposats i seguirem fent feina i aportant es nostro punt de vista perquè tots tinguem un Bon Sant Joan.

 

 


Comments (2)

  1. Está be fer critiques constroctives, tambe ho está donar idees. Personalmente pens que no es tant “foradada” s’idea, ja que si un menor de 18 anys, que ja no es cap fiet del del, pot beure gin amb llimonada i baixa en es pla a corre s’ensortilla i ses carotes. Tambe han de poder ser voluntaris amb les moltes tasques que hi a les festes. Amb una bona fulla de ruta i les coses ben aclarides. Sense tenir que anar a donar gins a ningu. Que de beura ja en sebem prou.

Deja un comentario

Your email address will not be published.