Filologia de la UIB es manifesta contra la repressió de l’Estat espanyol – menorca al día
Skip to content

Filologia de la UIB es manifesta contra la repressió de l’Estat espanyol

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB


En els darrers mesos hem pogut comprovar, a l’estat espanyol, que una desmesurada actuació repressiva dels òrgans policials i judicials ha comportat, per a molts ciutadans, la pèrdua, fins i tot en situació preventiva, de la llibertat, un dels béns més preats que té qualsevol persona, o la condemna de molts d’anys de presó, per qüestions que s’inclouen dins la llibertat d’expressió o dins la llibertat d’actuació política que en teoria empara la Constitució. Altres persones s’han vist forçades a exiliar-se, per a no perdre la llibertat, i fora de l’Estat són reclamades, pels òrgans judicials espanyols, amb imputacions exagerades i sense fonament. El Departament de Filologia Catalana i Lingüística General,com a col·lectiu preocupat per aquesta onada repressiva i compromès en la formació de ciutadans crítics i documentats, manifesta la seva disconformitat amb aquestes actuacions judicials i demana que s’aturin o s’anul·lin, de manera que la llibertat d’expressió sigui garantida i els desacords de caràcter polític no siguin tractats com a fets delictius, sinó que siguin resolts per la via política de la negociació, que és com s’haurien de resoldre tots.

Demanam als altres departaments de la UIB, i a la UIB en conjunt com a institució, que es manifestin amb termes semblants als nostres, per a demostrar que aquesta no és una institució que ignora els problemes actuals que afecten la gent, sinó que comparteix les mateixes preocupacions de la societat en general.


Deja un comentario

Your email address will not be published.