EM es posiciona sobre les rotondes – menorca al día
Skip to content

EM es posiciona sobre les rotondes


Ateses les diverses declaracions fetes públiques aquests dies, en relació a la carretera general, en el tram entre Maó i Alaior, que poden suposar un canvi, quant almenys en l’esbucament d’una de les rotondes projectades, volem exposar:

  1. No volem entrar en la dialèctica de si el canvi de posició en relació a la rodona de l’Argentina trenca o no trenca els acords de Govern, que deien que s’eliminarien les rotondes projectades en la mesura que la llei ho permetés.
  2.  Comprenem què significa trobar-te amb l’herència d’unes infraestructures a mig fer i les dificultats de tot tipus per tornar-les a rere amb garanties.No oblidem en aquest sentit la irresponsabilitat de l’anterior equip de govern del PP a l’aprovar un projecte que no tenia el suport de la majoria de la població i que dilapidava enormes quantitats de fons públics en obres sense la més mínima rendibilitat econòmica ni social.
  3. Ens mantenim en la necessitat de l’esbucament de les rotondes elevades previstes no només pels efectes perversos que tenen sobre el territori, sobre la protecció del patrimoni o l’impacte sobre el paisatge, sinó també perquè representen un model territorial que va, en la nostra opinió, totalment en contra de la filosofia i els compromisos de sostenibilitat que defensem.
  4. Tot i ser conscients de les dificultats, no podem entendre que hagin passat quaranta mesos des de les passades eleccions i encara ens trobem en aquesta situació, no només pel que fa a les rotondes, sinó també en el conjunt de les obres del tram entre Maó i Alaior.
  5. Està clar que les decisions polítiques sobre qüestions controvertides poden tenir costos econòmics. Nosaltres som del parer que, en aquesta ocasió, tant la reducció de costos per la no finalització de les obres com per reorientar el conjunt de les actuacions cap a una senda proteccionista, compensa l’esforç que s’haurà de fer.
  6. Els informes tècnics,  a més que es poden qüestionar, no són necessàriament vinculants jurídicament i de vegades, encara que no hauria de ser així, tenen substrat ideològic. La voluntat política, sustentada, com en aquest cas, en un sentir col·lectiu, ha d’estar, per tant, per sobre de qualsevol informe tècnic.
  7. Seguim creient que un dels recursos patrimonials que té l’illa és precisament el seu paisatge, desenvolupat al llarg del temps en l’equilibri entre l’activitat econòmica i la mateixa evolució natural. Aquest equilibri es fonamenta en la integració d’aquesta activitat humana en el seu entorn, respectant la seva fisonomia natural. Les grans infraestructures, en canvi, com és el cas d’aquestes rotondes, no s’integren, sinó que provoquen un impacte visual i per tant paisatgístic molt ressenyable, a més d’un elevat consum de territori. Seguim creient també, sense descartar, òbviament, millorar zones concretes amb petites actuacions de mínim impacte ambiental y visual sobre el territori, que un model de mobilitat basat en bones connexions de transport públic farien innecessàries el plantejament d’aquestes actuacions fora de lloc.
  8. Demanem finalment la reconsideració serena d’aquesta situació per recuperar la confiança que suposa el compliment dels compromisos adoptats davant la ciutadania.

Deja un comentario

Your email address will not be published.