Skip to content

Pana eléctrica: fan el que volen i callam

Antoni Bosch Benejam, President de la Junta Local d’El Pi-Ciutadella


Distinguido cliente:

 

Lamentamos las molestias que ha podido sufrir por las interrupciones en el suministro acaecidas el pasado 28 de Octubre del 2018.

La interrupción del suministro tuvo su origen y causa en las instalaciones de transporte de Red Eléctrica de España (REE), instalaciones que son ajenas a la red de distribución de Endesa y a la comercializadora.

La imposibilidad de prestar suministro tuvo su origen al quedar fuera de servicio las instalaciones de transporte de REE, por causa de inclemencias meteorológicas, lo que determinó la ausencia de suministro.

En este orden de acontecimientos, podemos informarle que la red de distribución de Endesa mantuvo en todo momento su disponibilidad, centrándose la actuación de la distribuidora a aportar los recursos a su alcance para reponer ese suministro, aun cuando la ausencia del mismo no tuvo su causa u origen en la red de distribución.

En este sentido, Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. ha informado a esta comercializadora que el tiempo de interrupción de suministro tuvo una duración de 56 horas.

Por todo lo anterior, y al ser la causa u origen de la ausencia de suministro ajena a la compañía,  no podemos atender su reclamación por cuanto las instalaciones afectadas por el incidente acaecido el 28 de octubre no pertenecen a la compañía Endesa.

Quedamos como siempre a su disposición y aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.

 

Palma de Mallorca, 15 de Enero de 2019

 

Aquesta és la carta literal que va rebre un abonat que va fer una reclamació per la pana elèctrica que va afectar a mitja Menorca. Es tracta d’un jove de Ciutadella que fa feina com a autònom al seu domicili per clients d’aquí i de fora. La seva feina està lligada a la informàtica, de manera que durant 56 hores no va poder fer res; de fet, no va poder ni escalfar la llet o fer-se un cafè ja que viu a un pis modern on tot està enfocat a l’energia elèctrica.

 

Proposta per les Illes Balears (El Pi) va desplaçar gent amb coneixements des de Mallorca i va oferir dia 7 de novembre una xerrada informativa a l’hotel Jeni des Mercadalper ajudar i orientar els afectats, a la que, per cert, hi va assistir poca gent tot i haver posat un anunci al Diari Menorca. A la trobada es van exposar les causes tècniques de la pana amb opcions per evitar que es repeteixi, i també els drets dels usuaris, què podien fer per reclamar i a què es podien acollir. El Pi és l’únic partit polític que actualment encara es preocupa d’aquest tema; no sé per què serà. Possiblement la majoria del altres partits estaven implicats d’alguna forma per no tenir previst que podia passar una cosa així.

 

Fa pocs dies, el principal responsable de Red Elèctrica va dir que el fet que torni a passar una pana com aquesta a Menorca és tant difícil com que ens toqui la loteria. Però, què passa, que a Menorca no pot tocar la loteria?

 

El Pi va explicar que aquests casos estaven legislats pel Real Decret 1955/2000 que entrà en vigor el 16/01/2001, el qual especifica a l’Article 105:

  1. Si el incumplimiento es por el número de horas de interrupción, con carácter anual aplicará un descuento en la facturación del consumidor en una cantidadequivalente al consumo de su potencia media anual facturada, por la diferencia entre el número de horas de interrupción del consumidor y el número de horas de interrupciónreglamentariamentefijado, valorado en cinco veces el precio del kWh correspondiente a su tarifa contratada, con un topemáximo del 10 por 100 de sufacturación anual.

 

Els usuaris no saben què fer davant situacions com aquestes, se suposa que els seus governants, que van elegir i que els van prometre tantes coses, els han de protegir. Els ajuntaments i les administracions tenen l’obligació d’informar als ciutadans però sembla que en el cas de Menorca hi va faltar coordinació. Uns ajuntaments informaven d’unes coses, uns ho feien d’altres, i al final alguns usuaris es van quedar amb una informació incompleta o inexacta. Sabem que era una situació nova que feia difícil donar un servei adequat, però potser si hagués passat a Mallorca, per exemple, s’hauria informat i coordinat diferent.

 

Tots els partits polítics nacionals han estat implicats, per no actuar correctament quan va quedar sense servei el cable de connexió amb Mallorca, uns no ho van fer quan governaven i altres perquè estaven en coalició dins el Govern Balear. Així, el més fàcil va ser no fer res.

 

La reflexió que volem fer amb això és clara, els polítics que militen a partits d’àmbit nacional tenen les mans fermades i han d’estar a les ordres de Madrid. Possiblement intenten fer algunes gestions, però estan lligats a les ordes que els arriben.

 

No passa el mateix a Canàries o el País Basc, que tenen representants propis al Parlament Nacional, on poden defensar els interessos de la seua comunitat. Balears seria diferent si comptés amb un partit regionalista amb pes suficient per defensar la nostra comunitat.

 

Ara tenim una bona oportunitat. El Pi – Proposta per les Illes Balears ho té molt clar: es pot fer una feina ben feta defensant tots el habitants de ses Illes, sense que importi el color polític. Si no defensam els interessos de Balears noltros, qui ho farà?


Deja un comentario

Your email address will not be published.