Skip to content

El Fons demana implicació dels partits polítics en la cooperació internacional

Fons Menorquí de Cooperació


El món globalitzat planteja nous reptes i oportunitats per a la cooperació i el desenvolupament. El Fons Menorquí de
Cooperació reivindica el paper dels governs locals com agents de canvi global i demana als partits polítics de
Menorca que incloguin objectius en matèria de cooperació entre les propostes que plantegen en campanya
electoral.

En concret requereix que es reconegui la cooperació per al desenvolupament com una política pública necessària i,
en conseqüència, que els partits polítics es comprometin a complir amb el compromís de l’aportació del 0,7% del
PIB, i que reforcin el paper del Fons Menorquí de Cooperació com a entitat de referència de la Cooperació de Menorca.

La inestabilitat econòmica i financera, el canvi climàtic, els moviments migratoris, els conflictes bèl·lics, la
inseguretat o l’augment de les desigualtats arreu posen en evidència la dissolució de les fronteres entre Nord i Sud i
la incorporació de noves formes de governança per afrontar aquests desafiaments globals. Desafiament que
empenyen a concebre la Cooperació com una dimensió més de la política municipal, tot entenent-la com un eix
transversal que impregni i sigui present en les diferents àrees de funcionament de les administracions.
Per això des del Fons es recorda que s’ha d’apostar perquè la cooperació deixi de ser entesa com una acció de
col·lectius especialitzats i dispersos i es converteixi en una responsabilitat col·lectiva, una dimensió més de les
polítiques municipals com, de fet, ja es planteja a l’agenda internacional a través dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides pel 2030.

La reivindicació del 0,7% va ser acordada de manera unànime per la Junta de Govern de Fons per tal que poguessin ser incloses en els programes electorals de les formacions polítiques que aspiren a governar en els diversos municipis de l’illa i al Consell Insular de Menorca.
Cal recordar que actualment només el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ferreries arriben a
l’aportació del 0,7%, encara que es preveu que en el futur les administracions públiques sòcies del Fons
vagin donant passes per tal de complir aquest objectiu, marcat com a prioritari en el Pla Estratègic del
Fons 2018-2022.


Deja un comentario

Your email address will not be published.