Skip to content

“La convivència al poble de Fornells”

Un artículo de la Entesa des Mercadal i Fornells

Barcos en la badia de Fornells.
Barcos en la badia de Fornells.

Com tothom molt bé sap, Fornells passa de ser un poble tranquil a l’hivern a ser el poble que tots els visitants de Menorca durant l’estiu hi fan una passejada. Per tant, durant els mesos de calor hi han de conviure residents, estiuejants i visitants.

Aquests ​ cocktail no és gens fàcil de combinar. El ritme de vida i d’horaris és molt diferent d’una persona que està de vacances a una altra que treballa, i per açò, més que mai, hi ha d’haver sentit comú i aconseguir el respecte i el descans que tothom necessita.

Ja fa uns anys que a Fornells a l’estiu hi ha problemes de convivència, i és aquí, on hi entra l’Ajuntament. L’administració pública ha de vetllar pel respecte i compliment de la normativa (​ Ordenança municipal de convivència ciutadana, Ordenança que regula els horaris d’establiments de restauració, Ordenança sobre normes particulars relatives a la protecció de l’atmosfera davant la contaminació per renous, etc.) que estableix les normes de convivència en comunitat i vetlla pel seu compliment i ajuden a aconseguir l’equilibri entre treball, oci i descans.

Fa dues setmanes un grup de veïns i veïnes van demanar una reunió amb la batlia, on també hi van assistir regidors de l’equip de govern, de l’oposició i el cap de policia.

Els veïns van exposar la seva problemàtica que anava coincidint a mesura que es feien les exposicions dels assistents: a Fornells hi manca control de la via pública, alguns establiments no compleixen la normativa d’ocupació, de renous i d’horaris. A més a més, la convivència entre residents i estiuejants de vegades dificulta el descans i no es produeix una convivència positiva entre veïns i veïnes.

En aquesta reunió els propis veïns i veïnes van reclamar que l’Ajuntament faci complir les ordenances, que hi hagi més control, i que de cara al proper estiu, és facin campanyes de sensibilització pel civisme perquè Fornells pugui recuperar el bon clima que sempre l’ha caracteritzat.

Des de l’Entesa hem demanat des de principi d’estiu a l’Ajuntament que actuï i que doni resposta a les demandes dels veïns i veïnes. Esperam que entre tots i totes puguem recuperar la convivència que Fornells es mereix!


Comment

Deja un comentario

Your email address will not be published.