Skip to content

“L’arribada d’immigrants”

Un artículo de "Justícia i Pau Menorca"

La patera que alcanzó la costa d'en Caragol, en la parte de Son Ganxo, con diez personas a bordo. (Foto:T.M.)
La patera que alcanzó la costa d'en Caragol, en la parte de Son Ganxo, con diez personas a bordo. (Foto:T.M.)

A nivell europeu el fenomen migratori està a l’ordre del dia i, més recentment, hem pogut constatar com també afecta les nostres illes. L’arribada d’immigrants a les costes del sud de Menorca, el mes d’agost passat i ara a principis d’octubre, ens ha de fer reflexionar sobre la problemàtica que estan patint aquestes persones humanes que per sortir del sofriment i de la pobresa arrisquen la seva vida travessant el mar Mediterrani.

Les societats més avançades econòmicament estan desenvolupant cada vegada més una mentalitat individualista. Els immigrants i refugiats s’estan convertint, en la nostra mentalitat europea, en motiu d’exclusió i, fins i tot segons alguns, com a font dels mals que afecten la nostra societat. Aquesta cultura de la indiferència està calant a poc a poc en les nostres ments i vol generar, mitjançant el seu discurs discriminatori,  la por davant el desconegut, el diferent o l’immigrant.

Els diferents mitjans de comunicació ens parlen de la detenció de deu immigrants algerians. La mateixa notícia és significativa. La paraula “detenció” té una connotació ja pejorativa i crea indirectament entre la població una situació de rebuig i malestar. Terme que també duu implícit un caràcter punitiu per part de la policia. No es parla en termes d’acolliment ni d’ajuda a l’immigrant, com manen els pactes internacionals sobre la migració. Després d’aquesta detenció alguns dels immigrants podrien ser traslladats als “Centros de Internamiento de Extranjeros” (CIE), que van ser creats pel govern del PSOE per controlar els fluxos migratoris i agilitzar les devolucions. Avui en dia aquests centres, que molts d’aquests són antigues presons, no acompleixen amb el seu objectiu i les diferents ONGs espanyoles, i ara darrerament també la Conferència Episcopal Espanyola, no es cansen de demanar-ne el tancament per la seva ineficàcia.

El mes de desembre del 2018 se celebrà el “Pacte Mundial per a la Migració Segura, Ordenada i Regular” sota els auspicis de l’ONU. El pacte fou signat per uns 164 països, entre ells Espanya, i rebutjat per Estats Units, Itàlia, Eslovàquia, Àustria, Suïssa… Aquest document signat per les autoritats espanyoles, encara que no sigui vinculant jurídicament, sí ho és a nivell moral. Es tracta del primer acord internacional que vol gestionar els moviments migratoris de manera integral amb el compromís de 23 objectius, uns més genèrics i d’altres més concrets. La “detenció” d’aquestes 10 persones algerianes, pel que sembla, entre ells tres menors, que han arribat a les costes de Menorca, ens ha de fer recordar que les autoritats competents de l’illa tenen el deure moral d’acollir-los perquè es converteixin en membres plens de la nostra societat, es promogui la seva inclusió i la cohesió social, com determinada l’esmentat pacte. En el cas que els menors hagin de ser retornats al país d’origen, perquè siguin reclamats per les seves famílies, açò s’ha de realitzar amb totes les garanties de respecte a la seva dignitat i de consideració a la seva indefensió.


Comments (2)

  1. Molt esperançador aquest escric i raonament de la part de Justícia i Pau de Menorca que adamés recolza…la integració de la Creació que no té fronteres com Matrix

  2. … “creació”?… matrix es una peli, y la creación bíblica un cuento que entretenía a las tribus de pastores de oriente medio hace demasiado tiempo… espero que sólo lo estés usando como recurso literario

Deja un comentario

Your email address will not be published.