“No renunciem al circ, no renunciem a la cultura” – menorca al día
Skip to content

“No renunciem al circ, no renunciem a la cultura”

Una carta de L'Associació de Professionals de Circ de les Illes Balears

Espectáculo de circo en Menorca.
Espectáculo de circo en Menorca.

Els artistes i professionals del sector del circ davant aquesta realitat d’incertesa respecte a com es reactivarà el sector cultural a la nostra comunitat i també en l’àmbit estatal, creiem que és necessari plantejar iniciatives concretes que puguin conviure amb aquestes mesures restrictives derivades de la crisi sanitària que ha originat la irrupció de la COVID-19 a la nostra societat.

Els professionals del sector del circ a les Illes Balears reunits en assemblea i després d’analitzar la conjuntura actual, amb la voluntat de poder donar resposta a les reivindicacions dels artistes de circ proposa: alliberar els carrers i espais públics per crear espectacles itinerants i fitxes amb l’objectiu de poder seguir oferint cultura tot i l’actual context d’estat d’alarma.

No renunciem al circ, no renunciem a la cultura

L’associació fa aquest plantejament quan ja fa més d’un mes que va començar el confinament i amb contínues pròrrogues; amb la possibilitat que aquesta situació es pugui allargar més. El confinament se suma a la incertesa de com es procedirà per part de les administracions públiques a poder plantejar i instaurar novament les propostes culturals i d’oci en els pròxims mesos.

Per tot això, llançam una proposta consistent en què els artistes puguin actuar als carrers i emplaçaments públics amb espectacles itinerants i fixes que puguin aclaparar l’atenció dels veïnats que estàn les seves cases. La temporalització d’aquest programa d’actuacions hauría de començar dins el període de confinament i posterior desescalada, amb la voluntat que s’estengui fins a la tornada a la normalitat del sector cultural.

La proposta començaria durant el confinament, seguiria durant la posterior desescalada i fins a la reactivació i consolidació novament del sector cultural

Donada la situació de confinament, aquests espectacles es farien seguint totes les recomanacions i mesures necessàries que garanteixin la seguretat tant dels artistes com del públic. Els artistes actuaran de manera individual o en parella, podent realitzar d’una a tres funcions per dia.

Aquesta programació d’actuacions es gestionaria bilateralment en una col·laboració conjunta entre els ajuntaments i els artistes.

Per tal de poder dur a terme aquesta proposta, que té l’objectiu de dinamitzar el sector i oferir oci i cultura a la societat, es considera imprescindible que les diferents administracions públiques puguin habilitar un pressupost que permeti l’execució d’aquesta iniciativa cultural. Creiem que és una proposta realista i necessària que possibilita que els artistes puguin seguir amb la seva activitat professional.

El sector cultural necessita un pla de reactivació

L’APCIB, que ha estat present en la redacció de les diferents reivindicacions que els agents culturals de Balears i estatals han manifestat a les administracions públiques, considera imprescindible implementar les següents mesures amb l’objectiu de complementar les propostes des de la visió i necessitats específiques del sector del circ, que s’ha vist afectat més greument, en suspendre’s la seva activitat a l’inici de la temporada en què més activitats es duen a terme.

L’objectiu d’aquestes propostes és garantir la continuïtat del sector cultural i assegurar-ne la viabilitat econòmica.

• Creació d’una taula de treball que impliqui a tots els actors essencials del sector: empresaris, artistes, programadors, polítics, entre d’altres; per crear una estratègia consensuada amb totes les parts que doni solucions a la situació actual i futura.

• Pagament immediat a tots els proveïdors de serveis lligats amb el circ per part de les institucions i administracions públiques pendents de pagaments de caixets, subvencions o un altre tipus d’ajudes atorgades. Abonament íntegre dels espectacles programats durant el període de suspensió de l’activitat, en forma de bonificació dels contractes perduts, doncs s’entén que ja es disposava del pressupost. Amb aquesta mesura volem contribuir al fet que se creïn futures programacions, al mateix temps que ajuda al fet que les companyies i professionals se puguin mantenir durant l’estat d’alarma.

• Facilitar l’obertura i accés a teatres i espais de titularitat pública que actualment romanen tancats i/o inactius, per a la realització d’assajos i entrenaments per part d’artistes de forma individual.

• Adoptar criteris excepcionals en les justificacions de les ajudes públiques donat el caràcter excepcional de la COVID-19, flexibilitzant i actualitzant les obligacions a la
situació actual.

• Creació d’un fons d’emergència per empreses, professionals i associacions culturals per donar suport al sosteniment del sector.

• Incentivar econòmicament els festivals, sales, circuits culturals, altres iniciatives i esdeveniments amb la finalitat que es programin el màxim nombre de produccions de companyies de Balears que hagin quedat cancel·lades per l’estat d’alarma.

• La creació d’ajudes específiques pels artistes que, en major part, treballen la temporada turística, que aquest any es veurà greument afectada i que causarà la desaparició de gairebé tots els ingressos de l’any dels professionals que s’hi dediquen. S’ha detectat que hi ha un gran nombre d’artistes que en el moment del començament de l’estat d’alarma no estaven donats d’alta com autònom i tampoc no tenien encara cap relació contractual amb una empresa, dos condicionats que impossibiliten que puguin acollir-se a les ajudes actualment contemplades per les institucions.

• Posibilitar la relització de tallers de circ / escoles d’estiu de circ quan entrem en la desescalada del confinament. Sempre respectant totes les mesures de prevenció de contagi dictades per les institucions competents.

• Donades les particularitats del circ proposem l’estudi i implementació de polítiques actives que promoguin l’augment de funcions i esdeveniments de circ els pròxims anys 2021 a 2023, per potenciar la recuperació progressiva del sector.


Deja un comentario

Your email address will not be published.