Skip to content

“Condemnats a la incomunicació i la pobresa”

Cercle d'Economia de Menorca

Avión de Vueling (Foto: PIXABAY)

El Cercle d’Economia de Menorca vol afegir, amb aquesta nota d’opinió, la seva veu a l’onada d’indignació social causada per l’establiment de tarifes aèries desmesurades per part de la companyia aèria Vueling, en els trajectes entre Maó i Barcelona. Ja fa massa temps que la condició monopolista de facto amb la que Vueling opera la principal ruta domèstica de Menorca, és aprofitada per aplicar preus que no responen a la lògica del lliure mercat. Així mateix, la societat civil menorquina ha mirat de mobilitzar sense èxit els seus representants polítics per posar fi a una situació que provoca greus perjudicis econòmics i socials als menorquins. En aquest sentit, ni el Consell Insular ni el Govern Balear han sabut solucionar aquest problema que perjudica l’economia insular i desactiva la possible vinguda de turistes i propietaris de segones residències, més acusat en el context postcovid en el que ens trobem.

Com la mateixa administració de l’Estat reconeix, i tanmateix previsible, els preus s’han enlairat un 25% des de l’aplicació del nou percentatge de subvenció a la població resident. La situació actual,
per abusiva i reiterada, demana l’adopció de mesures contundents que liquidin d’una vegada per totes una pràctica que provoca l’aïllament de Menorca, car esdevé i projecta una destinació
inaccessible; sense oblidar, d’altra banda, l’anòmal destí de les ajudes públiques per compensar el fet insular.

Com solucionar el problema? Des del Cercle d’Economia de Menorca volem apuntar una sèrie d’idees encapçalades, en primer lloc, per la Declaració d’Obligació Servei Públic (OSP) a la ruta entre els aeroports de Menorca i Barcelona provocada per la manca de regularitat de preus. Aquesta és l’única mesura possible en virtut de les disposicions en matèria de tràfic aeri del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea, que permeten als Estats poder imposar-les i que no pot rebutjar-se sota l’argumentari habitual que és una ruta servida per una companyia integrada en un gran holding de l’aeronàutica. Diu el text legal “Todo Estado miembro, tras consultar a otros Estados miembros interesados y después de haber informado a la Comisión, a los aeropuertos de que se trate y a las compañías aéreas que operen en ese trayecto, podrá imponer la obligación de servicio público en relación con servicios aéreos regulares entre un aeropuerto situado en la Comunidad y un aeropuerto que sirva a una región periférica o en desarrollo de su territorio o en una ruta de baja densidad de tráfico que sirva a un aeropuerto de su territorio, cuando dicha ruta se considere esencial para el desarrollo económico y social de la región servida por el aeropuerto. Dicha obligación se impondrá solamente en la medida necesaria para garantizar en dicha ruta una prestación mínima de servicios aéreos regulares que cumplan determinados requisitos en materia de continuidad, regularidad de precios o capacidad mínima que las compañías aéreas no asumirían si únicamente tuvieran en cuenta su interés comercial”(1)

En segon lloc apuntem la necessitat que s’elabori un estudi seriós independent que, entre d’altres pugui avaluar l’establiment d’una tarifa plana entre Menorca i Barcelona, la relació entre la
subvenció als residents i els preus dels bitllets, el cost efectiu d’un pont aeri entre Barcelona i Maó en funció de la demanda estacional i finalment, el cost que representaria cobrir aquesta ruta i quin
nivell d’inversió i subvenció necessitaria per ser rendible. Un estudi que pogués estar fet en un període no superior a sis mesos i que s’hauria de fer públic al mateix temps que es trasllada la
petició d’OSP.

És urgent i necessari posar fi a una situació d’impotència en la qual sota el pretext de la preservació del lliure mercat es crea un còctel perillós on s’hi barreja una posició dominant de mercat i la captació de la màxima subvenció, condemnant l’illa al càstig de la incomunicació i de la pobresa per una manca de regularitat en el servei i uns preus desorbitats, sempre oscil·lants a l’alça en els moments de major demanda. És l’hora de fer valdre els nostres drets davant tots els fòrums, nacionals i internacionals perquè, a Menorca, les infraestructures de transport aeri siguinateses com el que són, una qüestió d’Estat.

 

(1) REGLAMENTO (CE) No 1008/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 24 de septiembre de 2008 sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (versión refundida). Art. 16.

 


Comment

Deja un comentario

Your email address will not be published.