“Resolució del CEME sobre l’FP a Menorca i els centres integrats” – menorca al día
Skip to content

“Resolució del CEME sobre l’FP a Menorca i els centres integrats”

Un artículo del Consell Escolar de Menorca

Profesor escribiendo en una pizarra.
Profesor escribiendo en una pizarra.

En primer lloc, des del CEME apel•lam a la importància de la participació de la comunitat educativa en les decisions de la Conselleria.

La millora de la Formació Professional és una de les prioritats acordades en el nou mandat del Consell Escolar de Menorca. En el seu segon plenari monogràfic per debatre sobre l’FP a Menorca, el CEME valora que els centres integrats són una bona opció per a l’illa, però considera que no s’hauria de limitar exclusivament a centres integrats sinó estar oberts a altres alternatives depenent de les necessitats futures.

El CEME es mostra a favor dels centres integrats, però no un sol macrocentre sinó diversos centres integrats ubicats arreu de Menorca que permetin distribuir les diferents famílies professionals en aquests centres, tot i que no veu que l’FP i la resta de la secundària hagin d’estar separats categòricament, i es poden articular sinergies interessants entre FP, ESO i batxillerat. Caldria adaptar-ho al que Menorca necessiti.

S’ha de tenir en compte la visió global d’illa, però no excloure la visió que tenen els propis centres en funció del seu entorn educatiu. Ha de prevaldre el criteri pedagògic per sobre de la gestió del centre, sempre dins el marc de l’FP de Menorca.

El CEME recomana a l’administració educativa realitzar un Pla Director que hauria de recollir la planificació de l’FP a 10 anys vista, prou flexible i lligat a la realitat socioeconòmica de Menorca. A l’hora de fer el pla director caldrà la participació d’ajuntaments i agents socials i econòmics per tenir en compte el model social i econòmic de l’illa, però també incloure el món de la ciència (IME i OBSAM).

Quant a la nova oferta d’FP, les noves famílies professionals no haurien d’estar condicionades únicament al benefici econòmic del teixit empresarial, sinó tenir també en compte l’impacte a nivell social. Es considera que no s’haurien d’eliminar famílies professionals per manca de matrícula, i possiblement açò passa per flexibilitzar l’FP i oferir nous formats per tal de cobrir la demanda.

A partir de la proposta presentada per la Conselleria d’Educació sobre el centre integrat de Es Castell es va generar un debat entre la comunitat educativa en relació a la seva ubicació. Des del CEME valoram les diferents propostes plantejades en base a la seva ubicació. Malgrat tot, el debat s’ha fet tard i malament, i condiciona la mirada del CEME a una decisió ja presa:

  • El centre integrat des Castell és un projecte que va lligat al finançament del Govern, i compta amb el suport del CIM i l’Ajuntament des Castell. El CEME considera que a llarg termini aquest centre quedarà petit, però a curt termini ho veu l’opció més factible i que resultaria positiva per al poble. També ajudaria a descongestionar els centres de llevant.

 

  • Un centre integrat a Maó-Bintaufa és un plantejament de zona a llarg termini (per qüestions urbanístiques), amb la possibilitat d’unificació de la zona escolar, amb una millor mobilitat. En aquesta zona, a curt termini, és viable el creixement o l’expansió del Centre de La Mar.

 

  • Es planteja la possibilitat d’estudiar altres escenaris com la reconversió d’un centre de secundària de llevant com a centre integrat d’FP, tot i que no hi hauria alternativa per reordenar l’ESO i batxillerat als altres centres. A curt termini sembla que no seria una opció viable.

Deja un comentario

Your email address will not be published.