Skip to content

“Junts per Lô aposta pel diàleg enfront de les frisseres i distraccions del PP”

Un artículo de Junta per Lô

Hoteles Melià en Son Bou
Hoteles Melià en Son Bou

En primer lloc, Junts per Lô recorda que va ser el seu grup municipal qui va demanar la convocatòria urgent de comissió d’urbanisme per rebre informació sobre la demanda presentada pel GOB vers la falta de transparència municipal; aquesta comissió va ser sol·licitada per més d’un terç dels regidors, per tant, s’havia de celebrar per llei.

En segon lloc, l’agrupació d’electors denúncia que “el PP d’Alaior va voler disfressar la comissió amb un altre objectiu que no era altre que desplegar una maniobra de distracció sobre la polèmica encetada als mitjans arran de la denúncia penal del GOB” i així ho va fer amb una proposta sobre la reforma dels hotels de Melià a Son Bou dirigint una petició de modificació del PTI al Consell Insular. Segons Junts per Lô, una vegada més “el PP tira pilotes fora quan li venen mal donades”.

En tercer lloc, Junts per Lô denúncia que mentre el PP els presentava la moció sobre la reforma dels hotels de Melià a Son Bou, amb la pretensió que l’agrupació s’afegeixi a la seva proposta de petició de modificació del PTI per deixar edificar les parcel·les adjuntes que no són urbanitzables actualment, també els hi arribava la proposta a través dels mitjans de comunicació perquè el PP ho havia fet públic prèviament. Un gest, que des de Junts per Lô, qualifiquen de «falta absoluta d’honestedat i lleialtat».

En quart lloc, des de Junts per Lô afirmen que, per descomptat, analitzaran la qüestió i es prendran el temps que sigui necessari per fer una contraproposta que s’adapti a la idea que té l’agrupació sobre una possible solució al tema dels hotels. De fet, assenyalen que ja fa mesos que Junts va estendre la seva mà al PP en aquesta qüestió i que «fins ara, tard i malament, quan s’han vist apurats, no han mogut fitxa».

En quint i darrer lloc, el que sí vol destacar l’agrupació és que «apostam per la via del diàleg, el consens i el compromís ferm i seriós entre totes les parts implicades», és a dir, Melià hotels, els dos grups municipals, els tècnics municipals i del Consell i el Consell Insular. Afegeixen que l’objectiu és «trobar una sortida respectuosa amb el model turístic actual de Menorca, amb la legalitat vigent i amb la qualitat màxima per a un indret absolutament privilegiat que ha de voler tendir a l’excel·lència i garantir els llocs de feina que genera. Sempre amb la idea de reduir l’impacte paisatgístic i no perpetuar-lo per 60 anys més». Junts per Lô sentència que, «cal trobar una sortida equilibrada que pugui ser assumida per totes les parts».


Deja un comentario

Your email address will not be published.