Skip to content

“El Pla Director de Gestió de Residus de Menorca obliga a la incineració de residus”

Carta al director de Josep Juaneda

Josep Juaneda, portavoz de Més per Menorca en el Consell insular
Josep Juaneda, portavoz de Més per Menorca en el Consell insular

Les informacions publicades al diari Menorca el dia 18 d’octubre del 2022 i en edicions anteriors sobre la gestió dels residus d’origen animal no són correctes. Tot i que les Illes Balears són zona remota des de 2014, i amb pròrroga fins a finals de 2023, a Menorca preval el Pla Director Sectorial de Gestió i Prevenció de Residus, normativa amb rang de Reglament i per tant d’obligat compliment i que no contempla l’enterrament de residus animals a l’abocador.

El concepte de zones remotes està pensat per a territoris que no tenen plantes de transformació o d’incineració adequades. Des del moment que Menorca les té, el que pertoca és seguir les millors opcions ambientals, d’acord amb la jerarquia de gestió de residus de les directives europees, estatals i autonòmiques, i açò és el que fa el Pla Director, definint amb tota claredat, a l’article 43, com han de ser tractats els residus animals.

En realitat, aquesta situació és molt habitual: les directives europees estableixen una normativa de mínims ambientals per a la gestió de moltes realitats, però al final, el que preval, sempre, és la normativa ambiental més exigent, que a Menorca és clara.

A més, el que preveu el Pla Director de residus a partir de gener de 2024 serà d’obligat a tot arreu, zones remotes incloses. Menorca s’ha avançat al que acabarà essent norma per a tothom.
Per últim, cal fer constar que el Pla Director de Residus data, com hem dit, de 2006, i des de la seva aprovació, cap govern del Consell, ni d’un signe ni d’un altre, l’ha modificat en el sentit de fer passes enrere cap a un model ambientalment pitjor en el tractament dels residus animals. La modificació de 2020 millora, com ha de ser, els criteris originals incorporant noves opcions de valorització energètica i material.


Comment

  1. Me sembla IMPRESENTABLE que doneu cobertura a aquest senyor, que a part de mantider, es veu que es pensa que es menorquins som tontus. Ara que sé quina és sa vostra línia editorial, s’ha acabat entrar més a aquesta web. És molt greu jugar a defensar gentetata d’aquesta calanya, quan han “robat” quasi 2 milions de doblers públics per mala gestió. No es defensable, de cap manera, i tal i com està de corromput aquest Consell actualment, no estaria de més fer una bona neteja, en tost de defensarlos per pura ideologia o per favoritismes. Fatal.

Deja un comentario

Your email address will not be published.