Skip to content

Pere Gomila pone Menorca como ejemplo a seguir

Reconocimiento.
Reconocimiento.
Susana Mora y Josep Juaneda entregaron un obsequio a Pere Gomila por su conferencia en verso en el Pleno de Sant Antoni. (Fotos: T.M.)

El conferenciante de la Diada en el acto institucional, el poeta Pere Gomila, hizo honor a su labor ofreciendo una disertación en versos decasílabos para destacar los valores que hace de Menorca uno ejemplo a seguir.

Empezó recordando que el mundo actual está amenazado por peligros como el cambio climático, la guerra en Ucrania o los fascismos y son necesarios territorios que sean ejemplo a seguir, como las reservas de biosfera con su comportamiento ético hacia la tierra.

Pedro Gomila lo expresó así en su extenso poema:

“Amb el conjunt de les altres Reserves,
Menorca haurà de ser model i exemple
de la relació justa amb el medi,
de comportament ètic de futur
per a aquells que després hi hagin de viure,
de l’ús més responsable dels recursos
de criteris que facin sostenible
l’activitat humana en el seu sòl
i preservi els valors d’un territori
que no podem malmetre ni esgotar,
passatgers temporals en un viatge
que perduri en el temps i que altres llocs
desitgin imitar i s’estengui arreu.”

De igual forma que había hecho minutos antes la presidenta del Consell, Gomila habló del turismo pidiendo que se busquen fórmulas para impulsar este negocio con respecto a la naturaleza.

“Ens cal ser creatius també en turisme,
explicar bé un producte diferent
que sigui atractiu a les famílies,
als que volen l’espai de la natura
i aprecien valors que altres no tenen
o simplement no poden oferir.
Podem cercar models i extreure idees,
crear els ponts de diàleg que ens permetin
que comprengui tothom els beneficis
del model que nosaltres ens hem dat
a curt i sobretot a llarg termini.
Progressar en turisme sostenible
és el progrés real que hem de cercar
i mai un creixement sense cap límit
que l’illa no podria suportar.”

El poeta también hizo una enconada defensa del patrimonio cultural y, en especial, de la lengua catalana pedido que se defienda más, por parte de todos, su uso y que el título de idioma cooficial sea más que un adjetivo y comporte deberes reales para los residentes.

“El patrimoni històric de Menorca,
és un valor immens, irrenunciable,
a protegir per tots sense fissures.
Com ho és també la llengua catalana
pròpia de l’illa fa més de set segles
pels fets que commemora la diada,
és intrínseca part del patrimoni
i avui, com tan sovint, ha de fer front
a una gens galdosa conjuntura,
que ajunta retrocés en ús social
a pressions de tots prou conegudes
on no podem exercir plenament
els nostres drets lingüístics en tot àmbit.
Només l’esforç de tots, l’esforç de totes,
ens permetrà prestigiar la llengua,
i que oficial no sigui sols un títol
que no comporta en si després cap deure.”

Citó como problemas urgentes a resolver dentro de Menorca la pérdida de reservas de agua, la necesidad de descarbonizar, una mejor gestión de los residuos y pidió unidad política para buscar
soluciones a estos problemas.

Tras su intervención, cantó la joven Anna Ferrer para cerrar el acto institucional en el Consell

 


Comment

  1. Gcies P.G. barems per valorar el lloc i el públic assistent…Economia elèctrica? Participació amb preguntes adients?Nombre de bicicletes en el pàrquing? Transport compartit? Valgui com botó de mostra. Són els remeis que Menorca vol no tant es consells.

Deja un comentario

Your email address will not be published.