Els guals i el seu funcionament: prohibicions i permisos

Un gual és, bàsicament, un permís municipal que permet a una persona a ocupar la via pública per a poder accedir a un habitatge, local o pàrquing de la seva propietat. És, per tant, una llicència per a “accedir” i no una reserva d’aparcament per al titular del gual, ni tampoc una prohibició total de parar per a la resta d’usuaris, aspecte que sovint es confon. Per això, el gual (en resum) permetria les parades, però no els estacionaments, sempre que no s’entorpeixi als vianants ni als conductors. En el cas que romanguem en un espai reservat amb un gual, al que sí que estem obligats, és a romandre dins del vehicle o bé tenir-lo controlat, per tal de poder retirar el nostre vehicle en el moment en què s’hagi de permetre l’entrada a l’edifici. En cas de no fer-lo, seria un fet sancionable i es podria trucar a la grua per a procedir a la retirada del cotxe que obstaculitza el pas.

Els permissos dels guals els concedeix cada ajuntament i el seu preu varia en funció de si és permanent (és vigent de dilluns a divendres les 24 hores del dia) o si és temporal (només caldria respectar-lo de dilluns a divendres de 8 a 20 h), del municipi en el qual ens trobem, així com del nombre de vehicles que poden entrar, per la qual cosa mentre un particular podria pagar entre els 50 i els 70 euros anuals aproximadament, una llicència per a un pàrquing d’una comunitat de veïns podria arribar fins als 2500 euros.

El gual per a ser vàlid ha de complir una sèrie de requisits:

– La placa ha de ser rectangular, estar homologada i en ella ha de constar el dibuix de la senyal de prohibició, el nom del municipi i el número de llicència. No són, per tant, vàlids, guals d’un altre tipus, ni frases pintades en la paret similars a “no aparcar” o “s’avisa grua”. Si es té dubtes sobre l’autenticitat d’un gual, podem posar-nos en contacte amb la policia del municipi en qüestió, per tal de verificar aquesta sospita, sent sancionable la utilització de plaques falses amb multes d’entre 501 i 901 euros.

– Ha d’estar col·locada o en el lateral dret o centrat sobre l’accés, a una altura d’entre 1,5 m mínim i 2,3 metres com a màxim.

– Alguns guals a més, requeriran del pintat en el terra d’una ratlla de color groga d’entre 10 i 15 cm d’ampla i de la longitud especificada en la llicència (suficient per a permetre una bona maniobrabilitat i visibilitat).

– Les despeses associades a la modificació de l’estructura de la vorera, serà a càrrec del propietari.
La llicència de gual té una durada d’un any, i pot anul·lar-se per diferents motius:

– Impagament de l’impost anual.

– Mal ús de la llicència.

 

.- Aquest és un article de n’Eva Remolina i AMIC per a Sa Revista.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *