Skip to content

Set mesos amb els expedients als directors paralitzats

Jaume Bonet

Avui els tres directors de secundària de Maó hem tingut novetats en relació als expedients disciplinaris.

Bàsicament, es tracte que la pròpia Conselleria d’Educació reconeix que ha estat una incompetent i no ha fet res amb els expedients disciplinaris al llarg de tots aquests mesos.

Aquest migdia ens han fet arribar una Resolució amb data 1 d’octubre, i signada per la nova consellera d’Educació, Núria Riera, per la qual es reconeix que des del mes de febrer fins ara la Conselleria  no ha fet absolutament res, o no ha volgut fer absolutament res, per resoldre els expedients.

Degut a aquesta incompetència, la nova consellera li treu (“avoca”) al director general, en Bartomeu Isern, la competència per resoldre els expedients i assumeix ella directament aquesta competència. Potser això clarifica que demà en Bartomeu Isern també volarà en l’organigrama de la Conselleria.

La Resolució ve a dir és que des de dia 7 de febrer en que es van fer els darrers tràmits d’instrucció dels expedients, fins dia 15 de setembre (o sigui més de 7 mesos després), la Conselleria no va moure un dit en relació als expedients. Perquè dia 15 de setembre comencen a fer moure cosa?  Potser ja hi havia rumors, o certeses, dins de la Conselleria que alguna cosa s’estava movent en quant a canvi de cares, i més d’un tenia por de perdre la cadira. També potser ja es sabia que es tombaria el TIL i no hem d’oblidar que els nostres expedients són a raó de la normativa ara anul·lada pel tribunal superior.

El fet és que sembla que la nova Conselleria ha demanat aquests dies que se la informés de com estan els expedients i amb això ha detectat aquest allargament desmesurat de tot el procés, fet que va en contra del que diu el propi procediment administratiu en quan a la “celeritat” que ha de tenir l’administració pública en la resolució.

La Conselleria li ve a dir al director general (evidentment en llenguatge legal i de forma diplomàtica) que no ha fet (o no ha volgut fer?) la feina que es suposava havia de fer, que ha demostrat ser un incompetent i que, per tant, ja no resoldrà ell els expedients sinó que ho farà ella directament.

Amb això també li fa una estirada d’orelles a n’Estarelles ja que va  ser ell que ens va obrir els expedients, de forma totalment irregular i quan no tenia competència per fer-ho (és una de les coses sobre les quals ens querellarem també). El que ens havia d’obrir els expedients era en Bartomeu Isern, l’encarregat també de resoldre’ls.

I si anam més amunt, evidentment, també està dient-li a l’anterior titular de la Conselleria, na Juana Maria Camps, que ha estat també una incompetent ja que la persona que ella va nomenar, per delegació, que s’encarregués de fer la feina de resoldre els expedients, no ho ha fet. O sigui, ella com a superior immediatament jeràrquic d’en Bartomeu Isern, no ha realitzat cap funció de control de com anaven els expedients. Bé, o tal vegada sí, i la tàctica era allargar-ho el màxim possible. Açò potser (o no) algun dia ho sabrem.

Què pot comportar aquesta Resolució?  No ho sabem. No volem avançar-nos, però tal vegada la consellera fia acabar amb els expedients dins dels propers dies. El que no sabem és com acabarà, si amb l’arxivament o amb una resolució amb sanció. També podria ser una estratègia per allargar encara més el procés fent-se un rentat de cara parcial i simulant que estan movent cosa per no moure res. Bé, haurem d’esperar.

Bé, sigui com sigui, noltros l’únic que volem és que es resolguin els expedients i poder anar així cap als tribunals el més ràpidament possible. Per si no teníem ja prou arguments de per sí per tirar endavant la querella, amb aquesta Resolució encara la nova consellera ens en dóna més.

Adjunt el document que hem rebut. Adverteixo que probablement s’haurà de llegir dues o tres vegades per entendre-ho tot. Noltros ho hem hagut de fer.

Atentament,

Jaume Bonet Florit

Maó


Deja un comentario

Your email address will not be published.