Skip to content

Inversions a Ciutadella (Puntualitzant a la portaveu del PSM de Ciutadella)

Antoni Camps Casasnovas

Vaig poder assistir al Plenari de l’Ajuntament de Ciutadella on es van aprovar els pressupostos generals d’aquest municipi per l’exercici de 2015. I em va sobtar la ignorància i el desconeixement de la portaveu del PSM, la senyora Joana Gomila. En el transcurs del debat va afirmar que, a diferència del diputat Nel Martí, la resta de diputats del Partit Popular res havíem fet per millorar els pressuposts de la comunitat autònoma en benefici de Ciutadella. I relatava algunes esmenes que el senyor Martí havia registrat, tal qual fos una carta als Reis Macs. Esmenes que continuen en la mateixa línia de gastar i gastar sense saber com es pagarà.

 

Desconeix la senyora Gomila algunes qüestions i algunes esmenes que des del Partit Popular s’han presentat i que beneficien, de forma clara i rotunda a tots els ciutadans de Menorca i, òbviament, també als de Ciutadella. Me referesc a l’esmena 11308/2014 que suposarà incrementar en 700.000 euros les dietes als pacients i acompanyants pels trasllats als hospitals de la península o a l’hospital de referència de son Espases. O les esmenes 11305/2014 i 11306/2014 que incrementaran en 200.000 euros els ajuts en matèria de llibres de text i transport escolar. O l’esmena 11300/2014 que implicarà 24.000 € per un acord de col·laboració amb el Consell insular de Menorca per desenvolupar programes per l’organització d’esdeveniments esportius a la nostra illa.

 

Però, tal vegada, el que més destaca dels pressuposts de l’any que ve, són els 3,8 milions d’euros que s’invertiran al port exterior de son Blanc, el que representa el 50% del total d’inversió pel conjunt de ports de titularitat autonòmica l’any 2015. S’invertiran 2,2 milions d’euros en la instal·lació de dos ducs d’alba, un milió d’euros en dos fingers i més de 350.000 euros en l’adaptació de les instal·lacions portuàries a la normativa Schengen.

 

I a tot açò hi hem d’afegir importants inversions educatives, com ara un gimnàs al col·legi Pintor Torrent, o la reforma de la coberta i una nova electrificació al col·legi Joan Benejam, o els 400.000 euros compromesos pel Teatre del Born.

 

Són uns exemples que demostren l’esforç que es fa des del Govern de les Illes Balears en favor de Ciutadella. I demostren una feina constant per part de l’equip de govern de l’Ajuntament de Ciutadella, dels consellers del Consell insular i dels diputats del Partit Popular. Un esforç enorme en uns moments de gran dificultat econòmica, el que encara és més meritori.

 

Diuen que la ignorància és molt atrevida i la senyora Gomila, amb la seva intervenció en el Ple de pressupostos, ho va demostrar. Va demostrar la seva ignorància o la seva malicia, que no sé què és pitjor. Es va deixar endur per consignes o eslògans que en res es semblen a la realitat. El seu sectarisme la va perdre.

 

Encara que la senyora Gomila no s’ho pugui creure, els del PP també feim coses ben fetes. I, en aquest cas, el Partit Popular ha fet els deures amb Ciutadella i amb Menorca. Ja sabem que a la senyora Gomila li agradaria que fos el contrari. Ja li agradaria que no arribés res a Ciutadella, amb l’únic objectiu de poder culpar al PP de tots els mals. És una llàstima que l’únic que la mogui sigui la seva crítica al Partit Popular i sigui, per tant, incapaç de veure tot allò que de positiu s’ha fet i encara que amb la seva actitud es perjudiqui els ciutadans per pur interès partidista.


Deja un comentario

Your email address will not be published.