Skip to content

El Consell Insular avança amb l’estratègia alimentària de la Reserva de Biosfera de Menorca

L’equip de Govern treballa per millorar l’accessibilitat cap a una alimentació saludable
L’equip de Govern treballa per millorar l’accessibilitat cap a una alimentació saludable

Des del Consell Insular es treballa en la contribució de la gestió polítca de l’administració pública en la contribució del canvi de model alimentari de Menorca. En aquest sentit el Consell Insular de Menorca va aprovar per unanimitat l’adhesió al pacte de polítca alimentària urbana de Milà als inicis de l’any passat.

Des de llavorst l’equip de Govern treballa per millorar l’accessibilitat cap a una alimentació saludable per a tota la població i al mateix temps dinamitzar i estructurar el sector agrari i pesquer. Des del Consell es té present que aquest sector tot i tenir un paper reconegut en la confguració territorial i el manteniment de la biodiversitat ha de mantenir la seva principal funció que és la producció d’aliments.

Durant els últms anys es treballa des del Consell Insular en la creació d’una visió conjunta i transversal que ajudi a trobar sinergiest, detectar buits i donar coherència i efciències a les diferents accions. En aquest sentit el Consell Insular va ser ja benefciari durant l’any 2017 d’una ajuda de la Fundació Daniel i Nina Carasso dins la convocatòria “iniciatives alimentàries locals”, ajuda mitjançant la qual es va elaborar un diagnòstc i una estratègia de les polítques públiques d’alimentació.

Aquest treball de diagnosi i estratègia ha permès donar visibilitat de manera conjunta al treball de cada administració a vegades diluïda dins altres accions o amb efectes col·laterals cap a l’alimentació. Per a la seva elaboració s’ha realitzat un ampli procés de participació que ha permès consensuar l’estratègia alimentària i ser inclosa dins la planifcació de cada departament. També s’ha configurat el Consell Social de la Reserva de Biosfera com espai de participació en polítiques alimentàries pel reconeixement que tenen les polítques alimentàries a la sostenibilitat.

Als inicis d’aquest any el Consell Insular ha rebut una nova ajuda de la Fundació Nina Carassot la qual permetrà portar a terme algunes accions específiques de l’estratègia dissenyada en aquesta primera fase. El projecte consistirà en l’estudi del potencial de producció i fuxos alimentaris dels productes fets a Menorca i un estudi de la demanda de compra pública amb l’objectu de resoldre els principals condicionats que hi ha actualment per augmentar la compra pública d’aliment local.

Dins el projecte es planteja també la realització d’una guia alimentària per ajudar a famílies en el consum saludable i de proximitat així com també la reducció del malbaratament alimentari.

Aquesta segona fase del projecte tindrà una durada de dos anys i una aportació econòmica de 50.000€. Es comptarà amb la participació de l’associació Leader Menorca i la col·laboració del Govern Balear i Justicia Alimentària.


Deja un comentario

Your email address will not be published.