Skip to content

6 mesures per a evitar l’impacte de la crisi en migrants i refugiats

Una carta d'opinió de Càritas sobre el coronavirus


Davant la realitat que vivim, des de Càritas sempre hem respost al repte de la migració, amb l’objectiu principal d’oferir una resposta fonamentada en la defensa de la dignitat i els drets humans.

Una realitat que s’ha vist aguditzada en les últimes setmanes davant la crisi sanitària i social a causa del Covid-19, davant aquest nou escenari Càritas contínua amb la seva missió d’acollir, protegir, promoure i integrar a les persones migrants i refugiades.

Les conseqüències directes que a mitjà termini aquesta emergència ens posa sobre la taula, ens fa replantejar-nos les mesures necessàries per a resoldre o pal·liar, en la mesura que sigui possible, els efectes que sofriran els col·lectius més vulnerables.

Una de les nostres preocupacions són les persones migrants i refugiades, des de la confederació de Càritas, aquesta situació ens presenta dos escenaris especialment delicats:

  • L’increment de la irregularitat sobrevinguda a conseqüència de la impossibilitat de renovar autoritzacions de residència i/o treball.
  • L’increment de les persones en situació irregular que no han tingut accés a una primera autorització.

Per a donar resposta a aquestes dues situacions, són necessàries accions que mantinguin a les persones migrants i refugiades en situació de regularitat administrativa i cercar solucions jurídiques per als qui no han pogut accedir en aquests anys a una autorització.

Càritas proposa un pla de xoc per a evitar la irregularitat sobrevinguda i accés a una regularització extraordinària per a aquest col·lectiu, les propostes de la nostra confederació es materialitzen en sis línies d’actuació.

  1. Permetre l’empadronament de persones estrangeres amb document d’identitat de país d’origen i/o passaport vençut, així com la renovació bianual de les persones a les quals els venci en els pròxims sis mesos. Esment específic Ceuta i Melilla.
  2. Pròrroga automàtica per un any de les autoritzacions de residència temporal per circumstàncies excepcionals recollides en el títol V del Reglament d’estrangeria.
  3. Renovació d’autoritzacions de residència, o de residència i treball a menors tutelats. Article 35 Loex i articles 197 i 198 del Reloex.
  4. Facilitar la renovació d’autoritzacions de residència i treball per a evitar la massiva irregularitat sobrevinguda per pèrdua d’ocupació o cotització insuficient, flexibilitzant les condicions i criteris recollits en l’article 71 del Reglament d’Estrangeria, sense fer-los dependre, necessàriament d’un contracte de treball.
  5. Suspendre la gestió col·lectiva de contractació a l’exterior en el cas dels temporers agrícoles i que es promogui la contractació interior, habilitant la via de l’article 127 del Reglament d’Estrangeria per a regularitzar a persones migrants en situació irregular.
  6. Concessió de residència temporal per circumstàncies excepcionals de l’article 127 recollit en el Reglament d’Estrangeria per al sector de les cures i la dependència.

El document complet es pot consultar a través de la nostra web, en ell s’inclouen les propostes i la fonamentació d’aquestes. https://cutt.ly/QyqGlvg

Des de Càritas Menorca seguim amb la nostra missió d’atendre les persones en situació de major vulnerabilitat i risc d’exclusió social, vetllant per la seva atenció i cura.

#CadaGestCompta #CadaGestoCuenta


Comment

  1. … menos mal que tienen a Cáritas para ayudar a los desfavorecidos… porque lo que es la iglesia, no hace nada de nada… basta ver el antidemocrático estado vaticano, esta dictadura teocrática que no tiene en su suelo ni un triste inmigrante, no saben lo que es la solidaridad, sólo saben de gestionar los dineros que captan en las haciendas públicas de otros países…

Deja un comentario

Your email address will not be published.