Skip to content

Susana Mora: “Un valuós factor de suma i enriquiment cultural”


Durant els darrers anys l’ús i el coneixement del català ha fet una passa cap endavant gràcies a diferents mesures d’impuls que s’han adoptat i que han permès reforçar el coneixement de la nostra llengua per part dels residents i de la població immigrada.

Tot i així, el català no està encara en igualtat de condicions respecte al castellà i continua essent una llengua minoritzada tant en l’ús social com en espais clau com els mitjans de comunicació, així com en els espais virtuals, per la qual cosa resulta necessari augmentar-ne la presència als webs.

La crisi ha demostrat que la cultura és fonamental per al desenvolupament individual i col·lectiu i forma part dels béns de primera necessitat. Ho demostra el fet que durant el període de confinament se n’ha fet un ús ampli des de casa, un revulsiu dinamitzador, d’ànim i acompanyament, i un canal de participació i clam social i s’ha convertit en un element essencial per aguantar i superar aquesta situació de crisi. No obstant això, la pandèmia posa en risc la continuïtat de molts mitjans de comunicació i afecta doblement els que escriuen en català. Les dificultats presents en poden provocar la desaparició.

En aquest context de crisi sanitària, que ha generat una crisi socioeconòmica sense precedents en la nostra història recent, és un valuós factor de suma i enriquiment cultural el fet de poder comptar amb un nou suport digital que aposti per la llengua catalana de manera íntegra. Per aquest motiu, des del Consell Insular de Menorca donam l’enhorabona a Sa revist@ des cap de setmana per haver esdevingut una realitat i li desitjam molts anys d’activitat pel foment de la nostra llengua, de la nostra cultura.

 

Susana Mora Humbert

Presidenta del Consell Insular de Menorca

 


Deja un comentario

Your email address will not be published.