“Carta a l’equip de govern d’Alaior” – menorca al día
Skip to content

“Carta a l’equip de govern d’Alaior”

Una carta del GOB-Menorca


Sr. Alcalde i regidors de l’equip de govern:

La negativa que vostès van acordar a les consultes dels expedients dels hotels de Son Bou i de les piscines il·legals de l’agroturisme de Torre Vella, s’ha convertit en motiu de polèmica. Les recents declaracions en relació als hotels mereixen algunes clarificacions.

Poques construccions trobarem tan desafortunades com les dues torres que espanyen la vista de l’arenal més extens de Menorca. Uns impactes que són herència dels anys d’abans d’arribar la democràcia. Un error que qualque dia hauríem de corregir.

En 2017 l’empresa Melià va presentar un suposat projecte de “modernització” que mantenia l’alçada dels enormes edificis de l’hotel i plantejava un creixement de les construccions laterals (i continuava apostant pel turisme tot inclòs). Uns mesos després, el GOB va demanar per consultar el projecte presentat.

En aquella ocasió, no hi va haver problemes per exercir el dret a accedir a l’expedient que s’havia iniciat amb la documentació de l’empresa, perquè hi ha diferents legislacions que acrediten que una entitat com la nostra és part interessada en aquest expedient.

Però el GOB va detectar un problema estructural dels hotels, i és que mai havien complert amb la dimensió de la parcel·la amb què s’havia condicionat la llicència dels anys setanta. No deixa de ser xocant que hagi de ser una associació sense ànim de lucre qui descobreixi una cosa tan bàsica, en tost de ser el Departament d’Urbanisme. El cas és que vàrem presentar un escrit on s’advertia d’aquesta i d’altres deficiències.

Imaginam que això causaria molts nervis a la promotora, perquè una construcció alçada sense complir la llicència és il·legal i, per tant, no es pot modernitzar sense abans legalitzar-se. Això suposant que es pugui legalitzar amb la normativa actual.

Però aquesta situació d’incertesa jurídica descoberta, també obre una porta a que Menorca pugui reconduir un impacte tan clamorós com els dels hotels. És el que esperàvem veure fer a l’Ajuntament, amb una visió de defensa dels interessos generals de l’illa.

Ben enfora d’això, la reacció municipal ha estat impedir que el GOB pogués veure la nova documentació presentada per l’empresa. I mentre ho tenien amb pany i clau, han donat una llicència per agrupar parcel·les, que serà objecte d’un pròxim escrit públic perquè volem que tota la gent interessada en pugui conèixer els detalls.

L’argument per no permetre accedir a l’esmentada documentació és que no es pot mostrar l’expedient fins que estigui finalitzat. Obliden que les parts interessades s’han de poder manifestar abans de les resolucions (ho diu la Constitució i les lleis que la desenvolupen).

Ara sembla que troben estrany que ens haguem dirigit a l’Ajuntament per aquests temes. No és necessari recordar que l’urbanisme és competència municipal. Bé que ho saben quan han concedit la llicència d’agrupament de parcel·les.

Poca gent es creurà que aquest canvi sobtat de criteri en l’accés a la documentació sigui una qüestió tècnica. Segur que moltes persones pensaran que no volien tenir cap escrit del GOB en relació a la nova documentació abans de concedir la llicència. Potser d’altres pensaran que han apostat pels fets consumats, amb l’esperança que la nostra entitat no tingués capacitat de reacció.

El GOB fa 44 anys que es va crear a Menorca i s’ha conviscut amb governs de tots els colors polítics. Però fins ara no havia estat necessari acudir a la via penal per fer valer els drets de ciutadania. Ens agradaria més dedicar esforços a d’altres coses, però tampoc podem quedar de braços creuats mentre veim com s’està actuant des d’una institució pública. Són vostès, com ho demostren els escrits amb registre oficial, que s’han negat reiteradament a altres sortides.


Deja un comentario

Your email address will not be published.