Skip to content

“Renovació de la coberta i el parquet del Poliesportiu d’Es Mercadal”

Una carta del Ajuntament d'Es Mercadal

Imatge del poliesportiu.
Imatge del poliesportiu.

L’equip de govern de l’Ajuntament des Mercadal lamenta la manca d’actuació per part de l’anterior equip de govern en la renovació del sostre i el parquet del poliesportiu des Mercadal arran de l’incendi del passat mes de febrer del 2022.

El PSOE des Mercadal i Fornells va presentar en el ple del mes de novembre (celebrat el 29 de novembre del 2023) una moció per instar l’actual equip de govern a que accelerés les tasques per renovar la coberta i el parquet del poliesportiu des Mercadal.

L’actual equip de govern va votar en contra d’aquesta moció posant en context com es troba actualment aquesta renovació:

L’anterior equip de govern va demanar a una única empresa un pressupost per a la renovació. Com a conseqüència d’aquesta única sol·licitud, des de secretaria de l’ajuntament es va emetre un informe desfavorable en el que s’indicaven les deficiències de l’informe de necessitat presentat per l’anterior equip de govern. A tot això, sense el corresponent informe d’intervenció. L’actual equip de govern també recorda que no es va publicar al perfil del contractant el contracte per a la reparació, fet que evidencia la falta de rigor i transparència.

És a dir, que en un any i mig que el PSOE ha governat des de l’incendi fins les eleccions, no van fer cap actuació més, i les que van fer, ho han fet amb deficiències.

Per tant, ens sorprèn que ara el PSOE des Mercadal i Fornells vulgui accelerar els tràmits, quan el seu grup municipal va governar els 15 mesos posteriors a l’incendi, no van tramitar la contractació del projecte de renovació adequadament i tampoc van incorporar dins els pressupostos del 2023 cap partida pressupostària per la redacció del projecte executiu.

Davant tot açò, l’actual equip de govern manifesta que el contracte menor per a la renovació de la coberta i parquet del poliesportiu està en marxa per al proper 2024 ja que l’actual govern ha reservat una partida de 10.000€ per la redacció del projecte, respectant els criteris de transparència i publicant al portal de contractació aquesta licitació.


Deja un comentario

Your email address will not be published.