Skip to content

“Manifest des de la producció agrària ecològica i l’agroecologia”

Un escrit signat per APAEM, APAEMA i APAEEF

Moment de l'entrega del manifest a la Conselleria d'Agricultura.

Enfront de les mobilitzacions pageses que s’estan donant arreu de la Unió Europea, la Xarxa de Pagesxs Ecològics de  Balears, integrada per les associacions de productors ecològics APAEMA, APAEM i APAEEF, volem fer sabre que la  pagesia de les Illes Balears està al límit. El canvi climàtic, amb les contínues sequeres i fenòmens meteorològics extrems,  l’excés de burocràcia, els sobrecosts provocats per la insularitat i les pressions humanes damunt del sòl rústic estan  provocant una desafecció galopant dels productors i productores que condueixen, si no s’hi posa remei, a la seva  desaparició. Donam suport a l’Agenda 2030 i les Estratègies Farm to Fork i Biodiversitat que va marcar la Comissió  Europea. No volem ni una passa enrere en la normativa ambiental, la Transició ecològica ni en l’objectiu de reduir en  un 50% l’aplicació de fitosanitaris, que posaria en qüestió la salut de les persones i de l’agroecosistema. 

Per tot això, demanam 8 actuacions urgents i concretes

Reducció de la burocràcia i de les gestions administratives imposades en els darreres temps, que van en  augment amb la nova PAC. L’administració ha d’assumir la seva corresponsabilitat i reactivar les oficines  comarcals del FOGAIBA com a espais de suport al pagès. 

Acceleració de la resolució de les ajudes i dels pagaments pendents que té FOGAIBA. El camp no s’atura,  l’administració sí. 

Aplicació de la Llei turística pel que fa a consum obligat de producte local als establiments hotelers, assolint  una quota de producte ecolocal. L’administració ha de donar exemple amb la compra pública de producte  ecolocal per a menjadors, hospitals, etc. 

Transvàs de fons de l’Impost de Turisme Sostenible cap a l’activitat agrària per fer front als sobrecosts que  patim els pagesos de Balears. Si volem mantenir la ramaderia extensiva i les explotacions de policultiu de secà  s’haurà de reconèixer econòmicament el seu impacte positiu al territori. 

Pla de xoc per aturar l’abandonament de l’activitat agrària i la manca de relleu generacional. Mentre el sector  primari no sigui atractiu per als joves, no anam enlloc. 

Aplicar decret de sequera per poder sostenir les guardes ecològiques. Planificació a mitjà i llarg termini per  adaptar-nos al canvi climàtic. La sequera ja no és un fenomen puntual i cal actuar ja. 

Moratòria de llicències per a noves activitats impròpies del sòl rústic mentre no hi hagi un planejament clar,  com és el cas d’habitatges i fotovoltaiques. 

Exigim eleccions al camp. Volem una veu agroecològica dins del sector.


Deja un comentario

Your email address will not be published.