Per què quan baixa l’IPC el preu del bitllet d’avió no és més barat? – menorca al día
Skip to content

Per què quan baixa l’IPC el preu del bitllet d’avió no és més barat?

Més per Menorca


 

Segons l’Institut Nacional d’Estadística, durant varis mesos dels anys 2014 i 2015 les taxes anuals de variació de l’índex de preus al consum han estat negatives. Concretament el mes de gener del 2015 va ser de -1’3%.

Per altra banda, l’Acord de 21 de novembre de 2003 del Ministeri de Foment, pel qual es declaren obligacions de servei públic les rutes aèries entre les Illes diu que la intervenció pública va dirigida a fer possible l’existència d’una oferta de serveis “suficient, a un preu assequible”. Diu també que el Ministeri de Foment “procedirà cada mes de gener de cada any, a petició de les companyies que operin en les rutes sotmeses a obligacions de servei púbic, a la revisió de les tarifes anteriors en la quantitat equivalent a la resulti de traslladar a les tarifes els efectes de l’aplicació del corresponent increment anual de l’Índex General Nacional del sistema de l’Índex de Preus al Consum”. Finalment, diu “el Ministeri de Foment podrà modificar la tarifa màxima en proporció a la pujada de costos experimentada”. Posteriorment, a través de l’Ordre FOM/1085/2008 es va substituir el sistema de tarifes màximes pel de tarifes de referència.

Amb aquestes dades a la mà el diputat de MÉS per Menorca, Nel Martí conclou que “resulta per tant evident que la declaració de servei públic es va fer a favor de les companyies i en un moment econòmic en el qual no era previsible que l’IPC fos negatiu”. Per a Martí aquesta situació “genera indefensió al consumidor”.

Per aquest motiu MÉS va presentar una proposició no de llei que avui s’ha aprovat per unanimitat,al si de la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears, per afectar les tarifes de referència de l’OSP entre illes per la baixada de l’IPC, i d’aquesta forma complir amb el deure de les administracions publiques de vetllar pels interessos dels ciutadans. S’adjunta la pnl, així com la declaració d’OSP i les dades d’IPC.

La proposta de resolució presentada per MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca diu:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a revisar l’Acord del Consell de Ministres de dia 21 de novembre de 2003, en el qual es declara l’obligació de servei públic de les rutes entre les illes, per tal que mentre es mantingui l’actual sistema de bonificació per residència, es contemplin revisions a la baixa de les tarifes de referència d’acord amb les corresponents baixades anuals de l’Índex de Preus al Consum.


Deja un comentario

Your email address will not be published.