“Consideracions i propostes de cara a la confecció dels propers pressupostos 2022” – menorca al día
Skip to content

“Consideracions i propostes de cara a la confecció dels propers pressupostos 2022”

Una carta de Junts per Lô

Vista general de Alaior
Vista general de Alaior

Els pressupostos d’una ciutat són aquells que materialitzen, entre d’altres coses però d’un forma molt important, l’acció de govern que es vulgui portar a terme i l’accent polític sobre els temes que es consideren prioritaris i necessaris.

El nostre grup municipal vol fer arribar a l’equip de govern d’Alaior una sèrie de consideracions i propostes de cara a la confecció dels propers pressupostos, tenint en compte allò que s’ha acordat al llarg de l’any i també el que ens sembla que s’ha d’abordar dins el proper exercici.

1. Remodelació del carrer Es Ramal (tram de dalt). Existia una partida de 628.886,64€ pel 2021 i no s’ha fet res. Ni tan sols tenim coneixement del projecte. Instam, per tant, a mantenir i desenvolupar aquesta partida.

2. Nou aparcament per cobrir les places perdudes a Es Ramal. És molt important treballar en paral.lel a la remodelació del carrer des Ramal el tema de l’aparcament que allà es perdrà. És una partida que ha aparegut en diverses ocasions i que no s’ha executat. Instem a recuperar-la i iniciar el procés pertinent.

3. Terrenys per oferir a l’IBAVI. Des de 2020 hi ha una moció presentada per Junts per Lô (Expedient 8508/2020) i aprovada per unanimitat per tal de promoure al municipi nou habitatge de protecció oficial. Ha de tenir un reflex al pressupost de 2022.

4. Reconversió de l’ampliació del cementiri (Parc del Silenci). La moció de Junts va ser aprovada per unanimitat i precisava d’un estudi de viabilitat previ. No tenim coneixement d’aquest estudi, pel que instem a definir-lo, i incloure la partida pertinent per dur a terme el projecte.

5. Zona per a autocaravanes. Moció de Junts aprovada per unanimitat. Cal conèixer l’estudi d’adequació de la zona escollida i destinar una partida per al projecte.

6. Millora de la il·luminació a la sortida cap a Cala en Porter des de Cala’n Busquets (projecte conjunt amb el CIME). A Alaior li pertoca la millora de la il.luminació prèvia al pont. Cal introduir una partida per culminar el projecte en tota la seva extensió.

7. Programa temporal per a la millora del comerç local. Malgrat les repetides propostes de Junts per incentivar el comerç local (targeta de descomptes, creació d’una moneda local) i les negatives del PP, poca cosa i cap d’efectiva s’ha fet per incentivar-lo. Proposem la creació d’un programa temporal que inclogui la contractació d’un tècnic per tal de trobar i engegar iniciatives de recuperació, tot coordinant-se amb l’associació de comerciants.

8. Sala teatral. Apareixia una partida pressupostària per remodelar, amb diner públic, la sala teatral privada del Centre Cultural, un projecte que veiem del tot inadequat i que no ha avançat en cap sentit. Proposem dedicar esforços per al projecte i creació d’una sala multifuncional
municipal i que això tengui reflex als pressupostos.

9. Increment per a entitats culturals. La gestió cultural de l’època que vivim s’ha de basar en la facilitació i incentivació de les iniciatives culturals que emanen del poble. L’Ajuntament no ha de capitalitzar la producció cultural. Això, precisament, és la forma de procedir d’aquest equip del PP d’Alaior, és a dir, infradotar les entitats i associacions d’Alaior, quan haurien de tenir més recursos econòmics per ser elles les generadores de cultura en condicions. Exigim l’augment de partides destinades a aquestes entitats i una promoció cultural plural i compartida, sense el monopoli municipal.

10. Pla de joventut. Amb la construcció del nou casal de joves es fa necessari omplir-lo de contingut i de projecte. Cal destinar una partida a la creació d’un pla de dinamització i persones que el portin (necessari des de fa anys!)

11. Redistribució de partides destinades a Fira pro turisme. La Fira pro turisme s’ha destapat com una iniciativa buida de contingut, mal planificada i amb escassos resultats. Té atribuïdes una sèrie de partides publicitàries que poden ser molt més beneficioses si es destinen a millorar i incentivar altres mercats del municipi (ara regulats amb la nova ordenança municipal). Per tant, instem a una redistribució pressupostària en aquest sentit.

Des del punt de vista de projectes pendents, que tenen o hauran de tenir una destinació pressupostària però també una acció de govern per aconseguir fer-los realitat, considerem que:

  • Cal treballar per l’augment de places geriàtriques i de centre de dia al municipi. El projecte de nou geriàtric ubicat a l’extrem sud del poble pot anar per llarg i considerem que és necessari plantejar una ampliació del geriàtric actual per donar resposta més immediata a una necessitat que es fa evident dia a dia.
  • Es Convent de Sant Diego és un projecte cabdal per al municipi i és prioritari que entri en funcionament. Com també ho és recuperar l’objectiu d’incorporar a la façana original l’espai que ara ocupen diverses cases de veïns. Cal reprendre el projecte de compra de les cases particulars insertes dins Es Convent amb el pla que sigui més factible i amb la voluntat ferma d’aconseguir l’objectiu.

Comment

Respuesta a Jordi Odrí Cancelar respuesta

Your email address will not be published.