Skip to content

“Sr. Vilafranca, limiti els vehicles d’estiu”

Una carta del GOB al President del Consell Insular


Distingit Sr,

Aquests dies s’està fent evident la remor social contra la massificació turística creixent. Tant és així, que s’estan veient canvis molt significatius en el discurs públic dels principals representants dels consells insulars de Mallorca i d’Eivissa, així com de la pròpia presidenta del Govern Balear. Li volem demanar que també vostè faci un gest en aquest sentit.

Hem sentit a la Sra. Prohens reconèixer que les illes estan al límit de saturació, al Consell de Mallorca anunciar un sostre en les places turístiques i al Consell d’Eivissa aprovar (amb el vot favorable del Partit Popular) una iniciativa legislativa per a poder limitar el nombre de vehicles a l’illa.

A Menorca fa temps que parlam d’aquestes qüestions. El passat 18 de març, el GOB va fer una intervenció des del públic en el Ple del Consell, precisament per plantejar la necessitat de limitar amb urgència el nombre de vehicles de lloguer i dels que arriben amb vaixell a l’estiu.

Aquell dia, Sr. Vilafranca, la Presidenta del GOB li explicava el perill de perdre el camí de sostenibilitat que la nostra illa ha sabut anar trobant i li demanava que faci ús de la competència que va donar a Menorca la Llei de Reserva de Biosfera per limitar el nombre de vehicles a l’estiu, com una eina per començar a posar sostre a aquest creixement il·limitat que estem patint.

En aquell Ple, que es va retransmetre en directe, li recordàvem que el Consell Insular ja disposa d’un estudi detallat, que adverteix que Menorca pateix un excés de vehicles proper al 20 % en juny i setembre, i del 30 % el juliol i l’agost.

Tenint les dades que mostren aquest excés de vehicles i disposant de la capacitat de posar-hi un límit, només cal que prenguin la decisió.

Vostè, Sr. President, va respondre (minut 13.29) que «hi ha altres coses més urgents» i pel que fa a l’estudi actual que adverteix de l’excés de vehicles comentava que «l’estudi no l’ha volgut subscriure cap tècnic de la casa». Al respecte, li volem fer un aclariment important.

El GOB disposa d’un informe tècnic del Departament de Mobilitat en relació al mencionat estudi que es va encarregar a un gabinet especialitzat i que va ser entregat al Consell Insular amb data 07/07/2023.

Es tracta, diu l’informe tècnic del Departament de Mobilitat, d’un estudi que analitza dades socioeconòmiques i estadístiques, d’aforaments de vehicles, d’evolució del parc automobilístic, de l’oferta d’aparcament, de l’oferta i demanda de transport públic, de l’oferta de taxi, d’VTC i de vehicle de lloguer, les arribades i sortides de l’illa en vaixell i en avió, de la distribució dels diferents tipus d’allotjament turístics… Diu també que fa una diagnosi de la mobilitat en vehicle privat de residents i de visitants, constata l’impacte de l’ús massiu del vehicle privat a l’illa i proposa mesures per a mitigar aquest impacte.

L’informe tècnic, conclou que el treball entregat sobre els vehicles s’adapta substancialment a l’encàrrec i a l’oferta que consten a l’expedient i que no té errades ni discordances evidents. Un treball que s’ha pagat de fons públics.

Sr. Vilafranca, aquest informe desmenteix les seves paraules davant el Ple i davant tota la gent que ha seguit aquest tema i reforça la idea que té tothom de la manca de decisió de l’equip de govern en aquest sentit.

Per això avui li volem recordar que vostès gestionen ara la principal institució de Menorca, un territori que ha treballat molt per a trobar un camí diferenciat de la massificació sense límits i que, a més, és Reserva de Biosfera.

La nostra illa està ja patint els efectes d’una saturació creixent. Caldrà revisar planificacions previstes, caldrà gestionar molt millor els recursos escassos i, sobretot, es fa necessari armar-se de coratge i agafar un altre rumb, una altra via.

Sr. Vilafranca, no jugui a perdre temps. No permeti que Menorca sigui l’única illa que no reacciona. Perquè la ciutadania no ho acceptarà.


Deja un comentario

Your email address will not be published.