Així es calcula el lloguer màxim que pots pagar

Quan estiguis buscant lloguer, no cometis l’error de tenir solament en compte el teu sou. També tingues en compte les despeses fixes que hauràs de pagar cada mes. Suma aquesta quantitat i després resta-la als ingressos bruts mensuals de la llar.

Això sí, no tot seran males notícies. També pots sumar altres fonts d’ingressos fixes a més del teu sou als ingressos bruts. Per exemple, si reps diners per una inversió.

Hi ha dues regles que et permetran calcular un lloguer raonable. Aplica una de les dues, ja que són similars:

La regla del 30%.
El preu del lloguer no pot superar el 30% dels nostres ingressos bruts mensuals, menys els deutes. Per exemple, si cobres 1700 euros i tens uns deutes de 200, et quedarà un net de 1500 euros per al lloguer. Si calculem el 30% d’aquesta quantitat, obtindrem un màxim de 450 euros mensuals de lloguer.

La regla de les 40 vegades.
La regla ens diu que el sou anual (restant els deutes) hauria de ser almenys 40 vegades el preu que paguem pel lloguer. D’aquesta manera, hauríem de ser capaços de pagar 40 mensualitats de lloguer en un any en lloc de les 12 habituals. Per exemple, si volem viure en un pis de 500 euros al mes, necessitem uns ingressos menys deutes de 20.000 euros anuals.

Un article d’Amic per a Sa Revista.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *